• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K23T6
100N
19
200N
844
400N
5896
2805
2915
1TR
1095
3TR
39863
68668
30705
80489
01465
31414
07482
10TR
77123
52773
20TR
11463
30TR
06759
ĐB
979983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/06/16

005 05 559
114 15 19 663 63 68 65
223 773
3883 89 82
444 995 96

Bến Tre - 07/06/16

0123456789
7482
9863
7123
2773
1463
9983
844
1414
2805
2915
1095
0705
1465
5896
8668
19
0489
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6A
100N
63
200N
417
400N
0456
6191
2687
1TR
0968
3TR
59178
22210
52796
13039
86074
17893
87212
10TR
35950
19991
20TR
97096
30TR
05279
ĐB
100312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/06/16

0550 56
112 10 12 17 668 63
2779 78 74
339 887
4996 91 96 93 91

Vũng Tàu - 07/06/16

0123456789
2210
5950
6191
9991
7212
0312
63
7893
6074
0456
2796
7096
417
2687
0968
9178
3039
5279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K1
100N
65
200N
222
400N
0354
6634
1423
1TR
8078
3TR
95849
48350
65603
07411
35633
12126
65338
10TR
39993
81582
20TR
41124
30TR
85208
ĐB
766885

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/06/16

008 03 550 54
111 665
224 26 23 22 778
333 38 34 885 82
449 993

Bạc Liêu - 07/06/16

0123456789
8350
7411
222
1582
1423
5603
5633
9993
0354
6634
1124
65
6885
2126
8078
5338
5208
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6B2
100N
98
200N
511
400N
0242
4855
9962
1TR
6855
3TR
08403
31648
33327
12549
78402
01540
34263
10TR
76802
91374
20TR
33751
30TR
35621
ĐB
561486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/06/16

002 03 02 551 55 55
111 663 62
221 27 774
3886
448 49 40 42 998

TP. HCM - 06/06/16

0123456789
1540
511
3751
5621
0242
9962
8402
6802
8403
4263
1374
4855
6855
1486
3327
98
1648
2549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B23
100N
55
200N
588
400N
2405
1811
8745
1TR
7397
3TR
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
10TR
78429
93737
20TR
31552
30TR
33570
ĐB
198818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/16

003 05 552 52 55
118 14 11 6
229 21 21 770
337 33 888
441 45 997

Đồng Tháp - 06/06/16

0123456789
3570
1811
9721
4841
6721
5552
1552
6933
9803
4914
55
2405
8745
7397
3737
588
8818
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K1
100N
35
200N
261
400N
7264
3625
4150
1TR
5695
3TR
32865
42854
01923
71766
61269
63329
19439
10TR
85577
61226
20TR
25981
30TR
39796
ĐB
428993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 06/06/16

0554 50
1665 66 69 64 61
226 23 29 25 777
339 35 881
4993 96 95

Cà Mau - 06/06/16

0123456789
4150
261
5981
1923
8993
7264
2854
35
3625
5695
2865
1766
1226
9796
5577
1269
3329
9439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1