• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:58:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5A7
100N
97
200N
686
400N
4377
1639
1360
1TR
8034
3TR
16742
44258
87879
38903
41036
93944
80025
10TR
71675
53605
20TR
91979
30TR
29764
ĐB
250438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/05/16

005 03 558
1664 60
225 779 75 79 77
338 36 34 39 886
442 44 997

TP. HCM - 07/05/16

0123456789
1360
6742
8903
8034
3944
9764
0025
1675
3605
686
1036
97
4377
4258
0438
1639
7879
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
92
200N
007
400N
4544
8803
3653
1TR
8103
3TR
71088
53659
43379
42174
22237
28626
12752
10TR
38640
32909
20TR
97686
30TR
23628
ĐB
548228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 07/05/16

009 03 03 07 559 52 53
16
228 28 26 779 74
337 886 88
440 44 992

Long An - 07/05/16

0123456789
8640
92
2752
8803
3653
8103
4544
2174
8626
7686
007
2237
1088
3628
8228
3659
3379
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
15
200N
599
400N
2146
5935
7417
1TR
4032
3TR
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
10TR
36361
06719
20TR
70281
30TR
58802
ĐB
389755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/05/16

002 555
119 12 17 15 661 67
225 775
330 32 35 881
443 46 993 99

Hậu Giang - 07/05/16

0123456789
2230
6361
0281
4032
8912
8802
2343
4193
15
5935
6525
4675
9755
2146
7417
7867
599
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
93
200N
664
400N
8413
8129
1897
1TR
8192
3TR
45960
04785
26216
92377
05555
60685
81698
10TR
46096
01444
20TR
52893
30TR
22510
ĐB
885721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 07/05/16

0555
110 16 13 660 64
221 29 777
3885 85
444 993 96 98 92 97 93

Bình Phước - 07/05/16

0123456789
5960
2510
5721
8192
93
8413
2893
664
1444
4785
5555
0685
6216
6096
1897
2377
1698
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL19
100N
47
200N
863
400N
5051
8787
8452
1TR
1167
3TR
84087
06292
35318
58239
54247
01805
51840
10TR
28977
23441
20TR
45642
30TR
86123
ĐB
022580

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 06/05/16

005 551 52
118 667 63
223 777
339 880 87 87
442 41 47 40 47 992

Vĩnh Long - 06/05/16

0123456789
1840
2580
5051
3441
8452
6292
5642
863
6123
1805
47
8787
1167
4087
4247
8977
5318
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS19
100N
48
200N
730
400N
7098
4547
9491
1TR
1660
3TR
16253
60536
18675
41223
13749
99138
37096
10TR
01610
25975
20TR
59051
30TR
38713
ĐB
625838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 06/05/16

0551 53
113 10 660
223 775 75
338 36 38 30 8
449 47 48 996 98 91

Bình Dương - 06/05/16

0123456789
730
1660
1610
9491
9051
6253
1223
8713
8675
5975
0536
7096
4547
48
7098
9138
5838
3749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV19
100N
56
200N
980
400N
8099
6437
6060
1TR
8254
3TR
00971
71492
78869
16595
11273
95861
76441
10TR
14165
65257
20TR
08967
30TR
04411
ĐB
600646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 06/05/16

0557 54 56
111 667 65 69 61 60
2771 73
337 880
446 41 992 95 99

Trà Vinh - 06/05/16

0123456789
980
6060
0971
5861
6441
4411
1492
1273
8254
6595
4165
56
0646
6437
5257
8967
8099
8869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1