• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K1
100N
59
200N
224
400N
7164
3619
5122
1TR
0123
3TR
66346
12406
45461
28736
70266
22417
11538
10TR
91444
34077
20TR
69742
30TR
48375
ĐB
658925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 07/04/16

006 559
117 19 661 66 64
225 23 22 24 775 77
336 38 8
442 44 46 9

Tây Ninh - 07/04/16

0123456789
5461
5122
9742
0123
224
7164
1444
8375
8925
6346
2406
8736
0266
2417
4077
1538
59
3619
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K1
100N
48
200N
603
400N
8747
1108
2668
1TR
3033
3TR
28429
33088
85314
67279
18632
11528
48660
10TR
41882
60922
20TR
40108
30TR
90747
ĐB
459004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 07/04/16

004 08 08 03 5
114 660 68
222 29 28 779
332 33 882 88
447 47 48 9

An Giang - 07/04/16

0123456789
8660
8632
1882
0922
603
3033
5314
9004
8747
0747
48
1108
2668
3088
1528
0108
8429
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K1
100N
17
200N
711
400N
9352
5215
6834
1TR
5578
3TR
68891
90356
11363
07914
67058
63272
53951
10TR
97763
64903
20TR
46199
30TR
57478
ĐB
246646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/04/16

003 556 58 51 52
114 15 11 17 663 63
2778 72 78
334 8
446 999 91

Bình Thuận - 07/04/16

0123456789
711
8891
3951
9352
3272
1363
7763
4903
6834
7914
5215
0356
6646
17
5578
7058
7478
6199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K1
100N
79
200N
661
400N
5518
6850
3436
1TR
8685
3TR
46310
64354
69613
64221
02962
01475
68752
10TR
69535
03139
20TR
20165
30TR
14966
ĐB
023734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/04/16

0554 52 50
110 13 18 666 65 62 61
221 775 79
334 35 39 36 885
49

Đồng Nai - 06/04/16

0123456789
6850
6310
661
4221
2962
8752
9613
4354
3734
8685
1475
9535
0165
3436
4966
5518
79
3139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T4
100N
25
200N
808
400N
3225
3844
7046
1TR
9569
3TR
11061
40071
64040
86205
56151
84769
57273
10TR
53693
77262
20TR
06499
30TR
71020
ĐB
865559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 06/04/16

005 08 559 51
1662 61 69 69
220 25 25 771 73
38
440 44 46 999 93

Cần Thơ - 06/04/16

0123456789
4040
1020
1061
0071
6151
7262
7273
3693
3844
25
3225
6205
7046
808
9569
4769
6499
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T04
100N
84
200N
113
400N
3636
8888
3291
1TR
6487
3TR
64215
16049
22507
50150
03244
63930
36759
10TR
40785
25157
20TR
32386
30TR
85350
ĐB
345251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 06/04/16

007 551 50 57 50 59
115 13 6
27
330 36 886 85 87 88 84
449 44 991

Sóc Trăng - 06/04/16

0123456789
0150
3930
5350
3291
5251
113
84
3244
4215
0785
3636
2386
6487
2507
5157
8888
6049
6759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1