• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:02:10 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3B2
100N
87
200N
560
400N
9368
3822
8245
1TR
1324
3TR
29115
93097
30547
38811
89980
30075
92858
10TR
94207
67575
20TR
25071
30TR
91421
ĐB
097373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/03/16

007 558
115 11 668 60
221 24 22 773 71 75 75
3880 87
447 45 997

TP. HCM - 07/03/16

0123456789
560
9980
8811
5071
1421
3822
7373
1324
8245
9115
0075
7575
87
3097
0547
4207
9368
2858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B10
100N
54
200N
003
400N
0283
9735
2310
1TR
5980
3TR
35497
02983
85516
53628
34772
75312
44240
10TR
65627
70788
20TR
23667
30TR
85454
ĐB
331558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/03/16

003 558 54 54
116 12 10 667
227 28 772
335 888 83 80 83
440 997

Đồng Tháp - 07/03/16

0123456789
2310
5980
4240
4772
5312
003
0283
2983
54
5454
9735
5516
5497
5627
3667
3628
0788
1558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K1
100N
43
200N
011
400N
5294
2978
7782
1TR
1900
3TR
59532
60882
10239
38056
75420
41732
35144
10TR
68515
92216
20TR
92028
30TR
14408
ĐB
015658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/03/16

008 00 558 56
115 16 11 6
228 20 778
332 39 32 882 82
444 43 994

Cà Mau - 07/03/16

0123456789
1900
5420
011
7782
9532
0882
1732
43
5294
5144
8515
8056
2216
2978
2028
4408
5658
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA3
100N
63
200N
364
400N
1208
4479
8419
1TR
5826
3TR
68849
03630
15469
15970
13935
43854
69534
10TR
34616
58315
20TR
99478
30TR
05595
ĐB
259750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 06/03/16

008 550 54
116 15 19 669 64 63
226 778 70 79
330 35 34 8
449 995

Tiền Giang - 06/03/16

0123456789
3630
5970
9750
63
364
3854
9534
3935
8315
5595
5826
4616
1208
9478
4479
8419
8849
5469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
56
200N
936
400N
0165
2964
6489
1TR
5012
3TR
94235
73127
22474
84694
01611
41003
67793
10TR
94711
52226
20TR
57682
30TR
14197
ĐB
575926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/03/16

003 556
111 11 12 665 64
226 26 27 774
335 36 882 89
4997 94 93

Kiên Giang - 06/03/16

0123456789
1611
4711
5012
7682
1003
7793
2964
2474
4694
0165
4235
56
936
2226
5926
3127
4197
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K1
100N
82
200N
018
400N
6897
8269
4217
1TR
5457
3TR
25063
42007
52111
16729
23385
61192
02193
10TR
50592
87360
20TR
48182
30TR
46956
ĐB
073074

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 06/03/16

007 556 57
111 17 18 660 63 69
229 774
3882 85 82
4992 92 93 97

Đà Lạt - 06/03/16

0123456789
7360
2111
82
1192
0592
8182
5063
2193
3074
3385
6956
6897
4217
5457
2007
018
8269
6729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1