• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:45:40 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA2
100N
42
200N
690
400N
0943
5902
0008
1TR
9908
3TR
45250
68295
72726
72963
41305
99087
42526
10TR
61776
05721
20TR
57844
30TR
26224
ĐB
416005

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 07/02/16

005 05 08 02 08 550
1663
224 21 26 26 776
3887
444 43 42 995 90

Tiền Giang - 07/02/16

0123456789
690
5250
5721
42
5902
0943
2963
7844
6224
8295
1305
6005
2726
2526
1776
9087
0008
9908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K1
100N
87
200N
647
400N
8713
3405
1965
1TR
9097
3TR
89318
00485
33279
80300
33178
17644
11788
10TR
10840
47915
20TR
61210
30TR
75755
ĐB
561177

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/02/16

000 05 555
110 15 18 13 665
2777 79 78
3885 88 87
440 44 47 997

Kiên Giang - 07/02/16

0123456789
0300
0840
1210
8713
7644
3405
1965
0485
7915
5755
87
647
9097
1177
9318
3178
1788
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K1
100N
17
200N
305
400N
1730
2950
9145
1TR
7545
3TR
71776
75156
47818
36440
44193
01368
46764
10TR
00366
62576
20TR
27861
30TR
32599
ĐB
958384

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 07/02/16

005 556 50
118 17 661 66 68 64
2776 76
330 884
440 45 45 999 93

Đà Lạt - 07/02/16

0123456789
1730
2950
6440
7861
4193
6764
8384
305
9145
7545
1776
5156
0366
2576
17
7818
1368
2599
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2A7
100N
77
200N
814
400N
5550
1032
9695
1TR
9255
3TR
70326
63211
15178
57162
02840
45814
01760
10TR
51332
66486
20TR
92442
30TR
48210
ĐB
746458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/02/16

0558 55 50
110 11 14 14 662 60
226 778 77
332 32 886
442 40 995

TP. HCM - 06/02/16

0123456789
5550
2840
1760
8210
3211
1032
7162
1332
2442
814
5814
9695
9255
0326
6486
77
5178
6458
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K1
100N
49
200N
473
400N
1072
4290
5480
1TR
6920
3TR
26052
43578
39856
45402
86847
77146
64173
10TR
39849
24564
20TR
53588
30TR
13192
ĐB
663127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/02/16

002 552 56
1664
227 20 778 73 72 73
3888 80
449 47 46 49 992 90

Long An - 06/02/16

0123456789
4290
5480
6920
1072
6052
5402
3192
473
4173
4564
9856
7146
6847
3127
3578
3588
49
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T2
100N
67
200N
559
400N
8222
6098
9984
1TR
2812
3TR
84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552
10TR
48113
98005
20TR
53175
30TR
94031
ĐB
659308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/02/16

008 05 09 551 52 59
113 12 12 669 67
225 22 775 74
331 884
4998

Hậu Giang - 06/02/16

0123456789
1251
4031
8222
2812
6012
9552
8113
9984
0174
4025
8005
3175
67
6098
9308
559
3369
0709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K1
100N
45
200N
921
400N
2639
6494
5937
1TR
7041
3TR
55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725
10TR
94398
83914
20TR
28527
30TR
74996
ĐB
725278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/02/16

001 5
114 14 17 6
227 26 25 25 21 778
339 37 8
449 41 45 996 98 94

Bình Phước - 06/02/16

0123456789
921
7041
7701
6494
1414
3914
45
5725
9725
5726
4996
5937
5817
8527
4398
5278
2639
0349
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1