• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:31:23 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12A
100N
93
200N
938
400N
5884
1810
3314
1TR
5915
3TR
02978
44250
56971
84431
52494
06790
57065
10TR
92803
57485
20TR
69049
30TR
49525
ĐB
849923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 06/12/15

003 550
115 10 14 665
223 25 778 71
331 38 885 84
449 994 90 93

Tiền Giang - 06/12/15

0123456789
1810
4250
6790
6971
4431
93
2803
9923
5884
3314
2494
5915
7065
7485
9525
938
2978
9049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K1
100N
04
200N
324
400N
1088
8610
7438
1TR
9707
3TR
01834
72226
73753
46373
62138
66138
82207
10TR
50333
09580
20TR
65330
30TR
37583
ĐB
924006

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/12/15

006 07 07 04 553
110 6
226 24 773
330 33 34 38 38 38 883 80 88
49

Kiên Giang - 06/12/15

0123456789
8610
9580
5330
3753
6373
0333
7583
04
324
1834
2226
4006
9707
2207
1088
7438
2138
6138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K1
100N
57
200N
881
400N
7636
2161
5026
1TR
3337
3TR
03880
71457
09158
63310
01714
03248
97451
10TR
41947
01160
20TR
78572
30TR
23120
ĐB
063352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 06/12/15

0552 57 58 51 57
110 14 660 61
220 26 772
337 36 880 81
447 48 9

Đà Lạt - 06/12/15

0123456789
3880
3310
1160
3120
881
2161
7451
8572
3352
1714
7636
5026
57
3337
1457
1947
9158
3248
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12A7
100N
65
200N
852
400N
0023
4146
0619
1TR
2079
3TR
19841
19503
56789
78602
96295
78742
63986
10TR
33772
46743
20TR
17119
30TR
40447
ĐB
397626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/12/15

003 02 552
119 19 665
226 23 772 79
3889 86
447 43 41 42 46 995

TP. HCM - 05/12/15

0123456789
9841
852
8602
8742
3772
0023
9503
6743
65
6295
4146
3986
7626
0447
0619
2079
6789
7119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
82
200N
265
400N
1675
8116
7032
1TR
7746
3TR
41975
03914
55477
31504
09375
54867
56022
10TR
86630
22734
20TR
44168
30TR
99585
ĐB
837267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/12/15

004 5
114 16 667 68 67 65
222 775 77 75 75
330 34 32 885 82
446 9

Long An - 05/12/15

0123456789
6630
82
7032
6022
3914
1504
2734
265
1675
1975
9375
9585
8116
7746
5477
4867
7267
4168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T12
100N
24
200N
851
400N
2693
5587
9310
1TR
3919
3TR
71645
36224
21286
16764
19103
36018
02113
10TR
54475
64957
20TR
64671
30TR
53638
ĐB
405309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 05/12/15

009 03 557 51
118 13 19 10 664
224 24 771 75
338 886 87
445 993

Hậu Giang - 05/12/15

0123456789
9310
851
4671
2693
9103
2113
24
6224
6764
1645
4475
1286
5587
4957
6018
3638
3919
5309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
67
200N
643
400N
7381
6135
3142
1TR
8372
3TR
52800
42261
32408
26647
86543
15404
96688
10TR
97671
35032
20TR
45806
30TR
62182
ĐB
650893

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/12/15

006 00 08 04 5
1661 67
2771 72
332 35 882 88 81
447 43 42 43 993

Bình Phước - 05/12/15

0123456789
2800
7381
2261
7671
3142
8372
5032
2182
643
6543
0893
5404
6135
5806
67
6647
2408
6688
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1