• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:35:41 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 10K1
100N
15
200N
183
400N
8371
5463
3183
1TR
5992
3TR
70931
76014
04422
26394
33158
89782
86646
10TR
65003
73719
20TR
26711
30TR
63303
ĐB
168603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 06/10/16

003 03 03 558
111 19 14 15 663
222 771
331 882 83 83
446 994 92

Tây Ninh - 06/10/16

0123456789
8371
0931
6711
5992
4422
9782
183
5463
3183
5003
3303
8603
6014
6394
15
6646
3158
3719
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-10K1
100N
23
200N
760
400N
1757
0945
3920
1TR
7163
3TR
93265
18524
34078
50878
21532
26384
16773
10TR
79174
89685
20TR
90500
30TR
87879
ĐB
320457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 06/10/16

000 557 57
1665 63 60
224 20 23 779 74 78 78 73
332 885 84
445 9

An Giang - 06/10/16

0123456789
760
3920
0500
1532
23
7163
6773
8524
6384
9174
0945
3265
9685
1757
0457
4078
0878
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K1
100N
44
200N
803
400N
5353
6146
2885
1TR
0692
3TR
78788
42863
37855
61395
07664
98116
08191
10TR
92541
03553
20TR
49915
30TR
36984
ĐB
190303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 06/10/16

003 03 553 55 53
115 16 663 64
27
3884 88 85
441 46 44 995 91 92

Bình Thuận - 06/10/16

0123456789
8191
2541
0692
803
5353
2863
3553
0303
44
7664
6984
2885
7855
1395
9915
6146
8116
8788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K1
100N
72
200N
310
400N
6685
2203
1569
1TR
8712
3TR
80240
48046
26090
98923
89624
20783
31862
10TR
96108
86833
20TR
33252
30TR
03266
ĐB
152783

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 05/10/16

008 03 552
112 10 666 62 69
223 24 772
333 883 83 85
440 46 990

Đồng Nai - 05/10/16

0123456789
310
0240
6090
72
8712
1862
3252
2203
8923
0783
6833
2783
9624
6685
8046
3266
6108
1569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
33
200N
838
400N
0595
5959
4344
1TR
0194
3TR
92797
24894
90617
88739
44253
57063
06789
10TR
55700
76343
20TR
73087
30TR
49427
ĐB
887339

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 05/10/16

000 553 59
117 663
227 7
339 39 38 33 887 89
443 44 997 94 94 95

Cần Thơ - 05/10/16

0123456789
5700
33
4253
7063
6343
4344
0194
4894
0595
2797
0617
3087
9427
838
5959
8739
6789
7339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
36
200N
253
400N
8240
9639
0085
1TR
7073
3TR
37809
42964
84449
17405
82855
95193
11534
10TR
44858
90495
20TR
75104
30TR
64969
ĐB
351830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 05/10/16

004 09 05 558 55 53
1669 64
2773
330 34 39 36 885
449 40 995 93

Sóc Trăng - 05/10/16

0123456789
8240
1830
253
7073
5193
2964
1534
5104
0085
7405
2855
0495
36
4858
9639
7809
4449
4969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1