• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:14:20 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K36-T9
100N
56
200N
595
400N
1869
2328
0108
1TR
3879
3TR
73606
50973
40295
74433
91626
05173
93148
10TR
22525
30629
20TR
09474
30TR
45938
ĐB
652867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 06/09/16

006 08 556
1667 69
225 29 26 28 774 73 73 79
338 33 8
448 995 95

Bến Tre - 06/09/16

0123456789
0973
4433
5173
9474
595
0295
2525
56
3606
1626
2867
2328
0108
3148
5938
1869
3879
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9A
100N
62
200N
079
400N
0114
8281
6332
1TR
0979
3TR
06139
50346
00492
25182
80411
47943
44503
10TR
21627
46420
20TR
25374
30TR
21160
ĐB
142595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 06/09/16

003 5
111 14 660 62
227 20 774 79 79
339 32 882 81
446 43 995 92

Vũng Tàu - 06/09/16

0123456789
6420
1160
8281
0411
62
6332
0492
5182
7943
4503
0114
5374
2595
0346
1627
079
0979
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K1
100N
55
200N
705
400N
4294
9178
1836
1TR
5257
3TR
81107
85143
72613
31246
36631
50890
06008
10TR
58618
94984
20TR
10815
30TR
91039
ĐB
638438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 06/09/16

007 08 05 557 55
115 18 13 6
2778
338 39 31 36 884
443 46 990 94

Bạc Liêu - 06/09/16

0123456789
0890
6631
5143
2613
4294
4984
55
705
0815
1836
1246
5257
1107
9178
6008
8618
8438
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9B2
100N
13
200N
980
400N
4984
7255
1780
1TR
6373
3TR
06606
96312
32916
30131
18035
48530
34192
10TR
10261
95074
20TR
23941
30TR
15725
ĐB
857074

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/09/16

006 555
112 16 13 661
225 774 74 73
331 35 30 884 80 80
441 992

TP. HCM - 05/09/16

0123456789
980
1780
8530
0131
0261
3941
6312
4192
13
6373
4984
5074
7074
7255
8035
5725
6606
2916
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B36
100N
14
200N
050
400N
9545
8234
9456
1TR
3586
3TR
67763
47036
88402
54140
17523
53691
59522
10TR
69136
51853
20TR
77011
30TR
73387
ĐB
663138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 05/09/16

002 553 56 50
111 14 663
223 22 7
338 36 36 34 887 86
440 45 991

Đồng Tháp - 05/09/16

0123456789
050
4140
3691
7011
8402
9522
7763
7523
1853
14
8234
9545
9456
3586
7036
9136
3387
3138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K1
100N
87
200N
817
400N
1071
4665
2642
1TR
0913
3TR
38142
05077
58089
10439
59530
77118
91382
10TR
13752
90426
20TR
63863
30TR
84735
ĐB
507682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 05/09/16

0552
118 13 17 663 65
226 777 71
335 39 30 882 89 82 87
442 42 9

Cà Mau - 05/09/16

0123456789
9530
1071
2642
8142
1382
3752
7682
0913
3863
4665
4735
0426
87
817
5077
7118
8089
0439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1