• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:53:54 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6B2
100N
98
200N
511
400N
0242
4855
9962
1TR
6855
3TR
08403
31648
33327
12549
78402
01540
34263
10TR
76802
91374
20TR
33751
30TR
35621
ĐB
561486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/06/16

002 03 02 551 55 55
111 663 62
221 27 774
3886
448 49 40 42 998

TP. HCM - 06/06/16

0123456789
1540
511
3751
5621
0242
9962
8402
6802
8403
4263
1374
4855
6855
1486
3327
98
1648
2549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B23
100N
55
200N
588
400N
2405
1811
8745
1TR
7397
3TR
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
10TR
78429
93737
20TR
31552
30TR
33570
ĐB
198818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/16

003 05 552 52 55
118 14 11 6
229 21 21 770
337 33 888
441 45 997

Đồng Tháp - 06/06/16

0123456789
3570
1811
9721
4841
6721
5552
1552
6933
9803
4914
55
2405
8745
7397
3737
588
8818
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K1
100N
35
200N
261
400N
7264
3625
4150
1TR
5695
3TR
32865
42854
01923
71766
61269
63329
19439
10TR
85577
61226
20TR
25981
30TR
39796
ĐB
428993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 06/06/16

0554 50
1665 66 69 64 61
226 23 29 25 777
339 35 881
4993 96 95

Cà Mau - 06/06/16

0123456789
4150
261
5981
1923
8993
7264
2854
35
3625
5695
2865
1766
1226
9796
5577
1269
3329
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA6
100N
13
200N
555
400N
7943
1544
1994
1TR
2620
3TR
91814
50269
69656
45754
19096
10209
76448
10TR
17817
31652
20TR
47676
30TR
07760
ĐB
176048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/06/16

009 552 56 54 55
117 14 13 660 69
220 776
38
448 48 43 44 996 94

Tiền Giang - 05/06/16

0123456789
2620
7760
1652
13
7943
1544
1994
1814
5754
555
9656
9096
7676
7817
6448
6048
0269
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
06
200N
717
400N
6771
1653
3733
1TR
9900
3TR
77991
70101
94914
33490
43273
83628
24779
10TR
80727
30959
20TR
11937
30TR
73589
ĐB
601829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/06/16

001 00 06 559 53
114 17 6
229 27 28 773 79 71
337 33 889
4991 90

Kiên Giang - 05/06/16

0123456789
9900
3490
6771
7991
0101
1653
3733
3273
4914
06
717
0727
1937
3628
4779
0959
3589
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K1
100N
00
200N
178
400N
8247
7699
2824
1TR
3557
3TR
81116
07200
23838
60870
55568
57354
14573
10TR
04587
36596
20TR
88330
30TR
45736
ĐB
691124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/06/16

000 00 554 57
116 668
224 24 770 73 78
336 30 38 887
447 996 99

Đà Lạt - 05/06/16

0123456789
00
7200
0870
8330
4573
2824
7354
1124
1116
6596
5736
8247
3557
4587
178
3838
5568
7699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1