• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:46:40 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA3
100N
63
200N
364
400N
1208
4479
8419
1TR
5826
3TR
68849
03630
15469
15970
13935
43854
69534
10TR
34616
58315
20TR
99478
30TR
05595
ĐB
259750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 06/03/16

008 550 54
116 15 19 669 64 63
226 778 70 79
330 35 34 8
449 995

Tiền Giang - 06/03/16

0123456789
3630
5970
9750
63
364
3854
9534
3935
8315
5595
5826
4616
1208
9478
4479
8419
8849
5469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
56
200N
936
400N
0165
2964
6489
1TR
5012
3TR
94235
73127
22474
84694
01611
41003
67793
10TR
94711
52226
20TR
57682
30TR
14197
ĐB
575926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/03/16

003 556
111 11 12 665 64
226 26 27 774
335 36 882 89
4997 94 93

Kiên Giang - 06/03/16

0123456789
1611
4711
5012
7682
1003
7793
2964
2474
4694
0165
4235
56
936
2226
5926
3127
4197
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K1
100N
82
200N
018
400N
6897
8269
4217
1TR
5457
3TR
25063
42007
52111
16729
23385
61192
02193
10TR
50592
87360
20TR
48182
30TR
46956
ĐB
073074

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 06/03/16

007 556 57
111 17 18 660 63 69
229 774
3882 85 82
4992 92 93 97

Đà Lạt - 06/03/16

0123456789
7360
2111
82
1192
0592
8182
5063
2193
3074
3385
6956
6897
4217
5457
2007
018
8269
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3A7
100N
64
200N
833
400N
7973
5604
8640
1TR
0955
3TR
76073
18383
59539
86393
12095
68647
79896
10TR
07170
09523
20TR
14464
30TR
75620
ĐB
934604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/03/16

004 04 555
1664 64
220 23 770 73 73
339 33 883
447 40 993 95 96

TP. HCM - 05/03/16

0123456789
8640
7170
5620
833
7973
6073
8383
6393
9523
64
5604
4464
4604
0955
2095
9896
8647
9539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
49
200N
912
400N
2904
6587
5380
1TR
8278
3TR
54346
62718
75321
94761
92439
07995
86567
10TR
58189
86975
20TR
01863
30TR
45676
ĐB
929040

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/03/16

004 5
118 12 663 61 67
221 776 75 78
339 889 87 80
440 46 49 995

Long An - 05/03/16

0123456789
5380
9040
5321
4761
912
1863
2904
7995
6975
4346
5676
6587
6567
8278
2718
49
2439
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T3
100N
28
200N
410
400N
0626
4845
6765
1TR
0223
3TR
04441
26533
67955
75860
72310
69559
36409
10TR
98879
77176
20TR
47383
30TR
20946
ĐB
235277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 05/03/16

009 555 59
110 10 660 65
223 26 28 777 79 76
333 883
446 41 45 9

Hậu Giang - 05/03/16

0123456789
410
5860
2310
4441
0223
6533
7383
4845
6765
7955
0626
7176
0946
5277
28
9559
6409
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
41
200N
774
400N
5803
7556
3954
1TR
0538
3TR
47869
12094
24201
81939
67046
49580
57841
10TR
82096
64649
20TR
85399
30TR
02540
ĐB
199677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/03/16

001 03 556 54
1669
2777 74
339 38 880
440 49 46 41 41 999 96 94

Bình Phước - 05/03/16

0123456789
9580
2540
41
4201
7841
5803
774
3954
2094
7556
7046
2096
9677
0538
7869
1939
4649
5399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1