• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2A7
100N
77
200N
814
400N
5550
1032
9695
1TR
9255
3TR
70326
63211
15178
57162
02840
45814
01760
10TR
51332
66486
20TR
92442
30TR
48210
ĐB
746458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/02/16

0558 55 50
110 11 14 14 662 60
226 778 77
332 32 886
442 40 995

TP. HCM - 06/02/16

0123456789
5550
2840
1760
8210
3211
1032
7162
1332
2442
814
5814
9695
9255
0326
6486
77
5178
6458
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K1
100N
49
200N
473
400N
1072
4290
5480
1TR
6920
3TR
26052
43578
39856
45402
86847
77146
64173
10TR
39849
24564
20TR
53588
30TR
13192
ĐB
663127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/02/16

002 552 56
1664
227 20 778 73 72 73
3888 80
449 47 46 49 992 90

Long An - 06/02/16

0123456789
4290
5480
6920
1072
6052
5402
3192
473
4173
4564
9856
7146
6847
3127
3578
3588
49
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T2
100N
67
200N
559
400N
8222
6098
9984
1TR
2812
3TR
84025
63369
11251
80709
40174
36012
99552
10TR
48113
98005
20TR
53175
30TR
94031
ĐB
659308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/02/16

008 05 09 551 52 59
113 12 12 669 67
225 22 775 74
331 884
4998

Hậu Giang - 06/02/16

0123456789
1251
4031
8222
2812
6012
9552
8113
9984
0174
4025
8005
3175
67
6098
9308
559
3369
0709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K1
100N
45
200N
921
400N
2639
6494
5937
1TR
7041
3TR
55726
47701
55725
90349
21414
55817
39725
10TR
94398
83914
20TR
28527
30TR
74996
ĐB
725278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/02/16

001 5
114 14 17 6
227 26 25 25 21 778
339 37 8
449 41 45 996 98 94

Bình Phước - 06/02/16

0123456789
921
7041
7701
6494
1414
3914
45
5725
9725
5726
4996
5937
5817
8527
4398
5278
2639
0349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL06
100N
18
200N
116
400N
1363
6288
1494
1TR
7260
3TR
30125
47466
70980
41869
58122
60175
14111
10TR
34311
64974
20TR
11969
30TR
26773
ĐB
400673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 05/02/16

05
111 11 16 18 669 66 69 60 63
225 22 773 73 74 75
3880 88
4994

Vĩnh Long - 05/02/16

0123456789
7260
0980
4111
4311
8122
1363
6773
0673
1494
4974
0125
0175
116
7466
18
6288
1869
1969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS06
100N
84
200N
267
400N
4470
3087
6289
1TR
4134
3TR
73546
59067
95733
03127
49009
99842
39699
10TR
15601
35947
20TR
04175
30TR
15367
ĐB
217650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/02/16

001 09 550
1667 67 67
227 775 70
333 34 887 89 84
447 46 42 999

Bình Dương - 05/02/16

0123456789
4470
7650
5601
9842
5733
84
4134
4175
3546
267
3087
9067
3127
5947
5367
6289
9009
9699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV06
100N
92
200N
245
400N
3083
7429
0976
1TR
6275
3TR
76617
88042
94288
92141
30692
10895
89266
10TR
65620
61862
20TR
90128
30TR
64581
ĐB
850008

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 05/02/16

008 5
117 662 66
228 20 29 775 76
3881 88 83
442 41 45 992 95 92

Trà Vinh - 05/02/16

0123456789
5620
2141
4581
92
8042
0692
1862
3083
245
6275
0895
0976
9266
6617
4288
0128
0008
7429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1