• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:14:29 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12A7
100N
65
200N
852
400N
0023
4146
0619
1TR
2079
3TR
19841
19503
56789
78602
96295
78742
63986
10TR
33772
46743
20TR
17119
30TR
40447
ĐB
397626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/12/15

003 02 552
119 19 665
226 23 772 79
3889 86
447 43 41 42 46 995

TP. HCM - 05/12/15

0123456789
9841
852
8602
8742
3772
0023
9503
6743
65
6295
4146
3986
7626
0447
0619
2079
6789
7119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
82
200N
265
400N
1675
8116
7032
1TR
7746
3TR
41975
03914
55477
31504
09375
54867
56022
10TR
86630
22734
20TR
44168
30TR
99585
ĐB
837267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/12/15

004 5
114 16 667 68 67 65
222 775 77 75 75
330 34 32 885 82
446 9

Long An - 05/12/15

0123456789
6630
82
7032
6022
3914
1504
2734
265
1675
1975
9375
9585
8116
7746
5477
4867
7267
4168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T12
100N
24
200N
851
400N
2693
5587
9310
1TR
3919
3TR
71645
36224
21286
16764
19103
36018
02113
10TR
54475
64957
20TR
64671
30TR
53638
ĐB
405309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 05/12/15

009 03 557 51
118 13 19 10 664
224 24 771 75
338 886 87
445 993

Hậu Giang - 05/12/15

0123456789
9310
851
4671
2693
9103
2113
24
6224
6764
1645
4475
1286
5587
4957
6018
3638
3919
5309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
67
200N
643
400N
7381
6135
3142
1TR
8372
3TR
52800
42261
32408
26647
86543
15404
96688
10TR
97671
35032
20TR
45806
30TR
62182
ĐB
650893

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/12/15

006 00 08 04 5
1661 67
2771 72
332 35 882 88 81
447 43 42 43 993

Bình Phước - 05/12/15

0123456789
2800
7381
2261
7671
3142
8372
5032
2182
643
6543
0893
5404
6135
5806
67
6647
2408
6688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL49
100N
65
200N
334
400N
3134
1122
9546
1TR
3792
3TR
72872
19886
78509
08538
80531
12584
12016
10TR
57647
14580
20TR
74162
30TR
09888
ĐB
374370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 04/12/15

009 5
116 662 65
222 770 72
338 31 34 34 888 80 86 84
447 46 992

Vĩnh Long - 04/12/15

0123456789
4580
4370
0531
1122
3792
2872
4162
334
3134
2584
65
9546
9886
2016
7647
8538
9888
8509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS49
100N
13
200N
972
400N
6679
8561
2179
1TR
6572
3TR
97026
62110
76128
78202
60851
52260
75779
10TR
00638
20816
20TR
55083
30TR
16772
ĐB
072541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 04/12/15

002 551
116 10 13 660 61
226 28 772 79 72 79 79 72
338 883
441 9

Bình Dương - 04/12/15

0123456789
2110
2260
8561
0851
2541
972
6572
8202
6772
13
5083
7026
0816
6128
0638
6679
2179
5779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV49
100N
34
200N
802
400N
4347
9343
5119
1TR
4410
3TR
92043
92434
96575
50703
18184
59216
48640
10TR
45840
02417
20TR
37890
30TR
57587
ĐB
285583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 04/12/15

003 02 5
117 16 10 19 6
2775
334 34 883 87 84
440 43 40 47 43 990

Trà Vinh - 04/12/15

0123456789
4410
8640
5840
7890
802
9343
2043
0703
5583
34
2434
8184
6575
9216
4347
2417
7587
5119
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1