• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:28:37 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K1
100N
72
200N
310
400N
6685
2203
1569
1TR
8712
3TR
80240
48046
26090
98923
89624
20783
31862
10TR
96108
86833
20TR
33252
30TR
03266
ĐB
152783

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 05/10/16

008 03 552
112 10 666 62 69
223 24 772
333 883 83 85
440 46 990

Đồng Nai - 05/10/16

0123456789
310
0240
6090
72
8712
1862
3252
2203
8923
0783
6833
2783
9624
6685
8046
3266
6108
1569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
33
200N
838
400N
0595
5959
4344
1TR
0194
3TR
92797
24894
90617
88739
44253
57063
06789
10TR
55700
76343
20TR
73087
30TR
49427
ĐB
887339

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 05/10/16

000 553 59
117 663
227 7
339 39 38 33 887 89
443 44 997 94 94 95

Cần Thơ - 05/10/16

0123456789
5700
33
4253
7063
6343
4344
0194
4894
0595
2797
0617
3087
9427
838
5959
8739
6789
7339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
36
200N
253
400N
8240
9639
0085
1TR
7073
3TR
37809
42964
84449
17405
82855
95193
11534
10TR
44858
90495
20TR
75104
30TR
64969
ĐB
351830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 05/10/16

004 09 05 558 55 53
1669 64
2773
330 34 39 36 885
449 40 995 93

Sóc Trăng - 05/10/16

0123456789
8240
1830
253
7073
5193
2964
1534
5104
0085
7405
2855
0495
36
4858
9639
7809
4449
4969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K40-T10
100N
75
200N
306
400N
2991
8756
5348
1TR
6739
3TR
78624
61259
84010
62794
35309
00781
42447
10TR
66019
48714
20TR
53617
30TR
73968
ĐB
653801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 04/10/16

001 09 06 559 56
117 19 14 10 668
224 775
339 881
447 48 994 91

Bến Tre - 04/10/16

0123456789
4010
2991
0781
3801
8624
2794
8714
75
306
8756
2447
3617
5348
3968
6739
1259
5309
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10A
100N
70
200N
090
400N
7327
6147
0101
1TR
3219
3TR
73290
73629
44422
89617
20828
35273
46068
10TR
92452
30649
20TR
26849
30TR
65170
ĐB
685396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 04/10/16

001 552
117 19 668
229 22 28 27 770 73 70
38
449 49 47 996 90 90

Vũng Tàu - 04/10/16

0123456789
70
090
3290
5170
0101
4422
2452
5273
5396
7327
6147
9617
0828
6068
3219
3629
0649
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10K1
100N
34
200N
058
400N
6063
3921
2481
1TR
7584
3TR
90467
36180
67899
02880
12492
98840
51441
10TR
76012
41156
20TR
92331
30TR
88942
ĐB
602763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 04/10/16

0556 58
112 663 67 63
221 7
331 34 880 80 84 81
442 40 41 999 92

Bạc Liêu - 04/10/16

0123456789
6180
2880
8840
3921
2481
1441
2331
2492
6012
8942
6063
2763
34
7584
1156
0467
058
7899
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1