• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA6
100N
13
200N
555
400N
7943
1544
1994
1TR
2620
3TR
91814
50269
69656
45754
19096
10209
76448
10TR
17817
31652
20TR
47676
30TR
07760
ĐB
176048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/06/16

009 552 56 54 55
117 14 13 660 69
220 776
38
448 48 43 44 996 94

Tiền Giang - 05/06/16

0123456789
2620
7760
1652
13
7943
1544
1994
1814
5754
555
9656
9096
7676
7817
6448
6048
0269
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
06
200N
717
400N
6771
1653
3733
1TR
9900
3TR
77991
70101
94914
33490
43273
83628
24779
10TR
80727
30959
20TR
11937
30TR
73589
ĐB
601829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/06/16

001 00 06 559 53
114 17 6
229 27 28 773 79 71
337 33 889
4991 90

Kiên Giang - 05/06/16

0123456789
9900
3490
6771
7991
0101
1653
3733
3273
4914
06
717
0727
1937
3628
4779
0959
3589
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K1
100N
00
200N
178
400N
8247
7699
2824
1TR
3557
3TR
81116
07200
23838
60870
55568
57354
14573
10TR
04587
36596
20TR
88330
30TR
45736
ĐB
691124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/06/16

000 00 554 57
116 668
224 24 770 73 78
336 30 38 887
447 996 99

Đà Lạt - 05/06/16

0123456789
00
7200
0870
8330
4573
2824
7354
1124
1116
6596
5736
8247
3557
4587
178
3838
5568
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6A7
100N
41
200N
818
400N
8953
5748
5263
1TR
5965
3TR
66054
11119
95331
96035
50657
42490
93190
10TR
07094
82657
20TR
38442
30TR
55596
ĐB
744527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/06/16

0557 54 57 53
119 18 665 63
227 7
331 35 8
442 48 41 996 94 90 90

TP. HCM - 04/06/16

0123456789
2490
3190
41
5331
8442
8953
5263
6054
7094
5965
6035
5596
0657
2657
4527
818
5748
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
56
200N
843
400N
1914
1521
0809
1TR
5751
3TR
85039
00832
64744
57190
83589
63209
46281
10TR
16788
86991
20TR
70622
30TR
91482
ĐB
199989

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/06/16

009 09 551 56
114 6
222 21 7
339 32 889 82 88 89 81
444 43 991 90

Long An - 04/06/16

0123456789
7190
1521
5751
6281
6991
0832
0622
1482
843
1914
4744
56
6788
0809
5039
3589
3209
9989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T6
100N
34
200N
098
400N
9163
5375
7618
1TR
4286
3TR
88043
10167
47327
43363
96065
14940
89604
10TR
91500
08691
20TR
18961
30TR
55759
ĐB
699352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/06/16

000 04 552 59
118 661 67 63 65 63
227 775
334 886
443 40 991 98

Hậu Giang - 04/06/16

0123456789
4940
1500
8691
8961
9352
9163
8043
3363
34
9604
5375
6065
4286
0167
7327
098
7618
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
05
200N
337
400N
7799
2422
4590
1TR
7972
3TR
66019
64284
67809
60961
42706
05447
86208
10TR
26392
33604
20TR
47852
30TR
62444
ĐB
551355

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 04/06/16

004 09 06 08 05 555 52
119 661
222 772
337 884
444 47 992 99 90

Bình Phước - 04/06/16

0123456789
4590
0961
2422
7972
6392
7852
4284
3604
2444
05
1355
2706
337
5447
6208
7799
6019
7809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1