• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:45:16 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
68
200N
357
400N
3608
2395
4820
1TR
6483
3TR
58983
73847
36944
41596
43569
25130
60166
10TR
58567
07904
20TR
76288
30TR
27700
ĐB
102864

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 05/05/16

000 04 08 557
1664 67 69 66 68
220 7
330 888 83 83
447 44 996 95

Tây Ninh - 05/05/16

0123456789
4820
5130
7700
6483
8983
6944
7904
2864
2395
1596
0166
357
3847
8567
68
3608
6288
3569
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K1
100N
58
200N
652
400N
8095
0458
4498
1TR
7770
3TR
95136
34878
56006
45243
18203
99812
87183
10TR
02676
63642
20TR
01494
30TR
01238
ĐB
778196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 05/05/16

006 03 558 52 58
112 6
2776 78 70
338 36 883
442 43 996 94 95 98

An Giang - 05/05/16

0123456789
7770
652
9812
3642
5243
8203
7183
1494
8095
5136
6006
2676
8196
58
0458
4498
4878
1238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
49
200N
678
400N
7697
5334
6130
1TR
5380
3TR
02026
43109
91048
97931
78328
83119
22747
10TR
87642
85480
20TR
24369
30TR
24871
ĐB
832217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 05/05/16

009 5
117 19 669
226 28 771 78
331 34 30 880 80
442 48 47 49 997

Bình Thuận - 05/05/16

0123456789
6130
5380
5480
7931
4871
7642
5334
2026
7697
2747
2217
678
1048
8328
49
3109
3119
4369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K1
100N
07
200N
014
400N
0276
3127
5111
1TR
2404
3TR
55439
24640
07790
02560
10603
39596
39448
10TR
37473
96561
20TR
67788
30TR
07077
ĐB
709186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/05/16

003 04 07 5
111 14 661 60
227 777 73 76
339 886 88
440 48 990 96

Đồng Nai - 04/05/16

0123456789
4640
7790
2560
5111
6561
0603
7473
014
2404
0276
9596
9186
07
3127
7077
9448
7788
5439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T5
100N
58
200N
006
400N
4824
0396
4067
1TR
3105
3TR
42727
13550
56587
25775
20829
29080
32373
10TR
94551
50456
20TR
60407
30TR
25128
ĐB
616658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 04/05/16

007 05 06 558 51 56 50 58
1667
228 27 29 24 775 73
3887 80
4996

Cần Thơ - 04/05/16

0123456789
3550
9080
4551
2373
4824
3105
5775
006
0396
0456
4067
2727
6587
0407
58
5128
6658
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T05
100N
27
200N
275
400N
3834
3787
4272
1TR
7265
3TR
87362
30380
78983
35899
26502
40216
19573
10TR
98587
88861
20TR
73457
30TR
86158
ĐB
604951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/05/16

002 551 58 57
116 661 62 65
227 773 72 75
334 887 80 83 87
4999

Sóc Trăng - 04/05/16

0123456789
0380
8861
4951
4272
7362
6502
8983
9573
3834
275
7265
0216
27
3787
8587
3457
6158
5899
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1