• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3A7
100N
64
200N
833
400N
7973
5604
8640
1TR
0955
3TR
76073
18383
59539
86393
12095
68647
79896
10TR
07170
09523
20TR
14464
30TR
75620
ĐB
934604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/03/16

004 04 555
1664 64
220 23 770 73 73
339 33 883
447 40 993 95 96

TP. HCM - 05/03/16

0123456789
8640
7170
5620
833
7973
6073
8383
6393
9523
64
5604
4464
4604
0955
2095
9896
8647
9539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
49
200N
912
400N
2904
6587
5380
1TR
8278
3TR
54346
62718
75321
94761
92439
07995
86567
10TR
58189
86975
20TR
01863
30TR
45676
ĐB
929040

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/03/16

004 5
118 12 663 61 67
221 776 75 78
339 889 87 80
440 46 49 995

Long An - 05/03/16

0123456789
5380
9040
5321
4761
912
1863
2904
7995
6975
4346
5676
6587
6567
8278
2718
49
2439
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T3
100N
28
200N
410
400N
0626
4845
6765
1TR
0223
3TR
04441
26533
67955
75860
72310
69559
36409
10TR
98879
77176
20TR
47383
30TR
20946
ĐB
235277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 05/03/16

009 555 59
110 10 660 65
223 26 28 777 79 76
333 883
446 41 45 9

Hậu Giang - 05/03/16

0123456789
410
5860
2310
4441
0223
6533
7383
4845
6765
7955
0626
7176
0946
5277
28
9559
6409
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
41
200N
774
400N
5803
7556
3954
1TR
0538
3TR
47869
12094
24201
81939
67046
49580
57841
10TR
82096
64649
20TR
85399
30TR
02540
ĐB
199677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/03/16

001 03 556 54
1669
2777 74
339 38 880
440 49 46 41 41 999 96 94

Bình Phước - 05/03/16

0123456789
9580
2540
41
4201
7841
5803
774
3954
2094
7556
7046
2096
9677
0538
7869
1939
4649
5399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL10
100N
44
200N
425
400N
0625
8198
2137
1TR
4397
3TR
31111
17833
22142
60461
17321
79470
19153
10TR
80912
87478
20TR
98997
30TR
35542
ĐB
683179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 04/03/16

0553
112 11 661
221 25 25 779 78 70
333 37 8
442 42 44 997 97 98

Vĩnh Long - 04/03/16

0123456789
9470
1111
0461
7321
2142
0912
5542
7833
9153
44
425
0625
2137
4397
8997
8198
7478
3179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS10
100N
81
200N
412
400N
8507
6556
6842
1TR
5941
3TR
77709
89281
41869
35874
96493
33468
25348
10TR
78849
70209
20TR
06306
30TR
97865
ĐB
325741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 04/03/16

006 09 09 07 556
112 665 69 68
2774
3881 81
441 49 48 41 42 993

Bình Dương - 04/03/16

0123456789
81
5941
9281
5741
412
6842
6493
5874
7865
6556
6306
8507
3468
5348
7709
1869
8849
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV10
100N
36
200N
650
400N
1585
4357
1436
1TR
8055
3TR
36591
19633
02807
43090
74110
02750
37928
10TR
88009
23807
20TR
03079
30TR
09953
ĐB
767518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 04/03/16

009 07 07 553 50 55 57 50
118 10 6
228 779
333 36 36 885
4991 90

Trà Vinh - 04/03/16

0123456789
650
3090
4110
2750
6591
9633
9953
1585
8055
36
1436
4357
2807
3807
7928
7518
8009
3079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1