• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:37:34 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL06
100N
18
200N
116
400N
1363
6288
1494
1TR
7260
3TR
30125
47466
70980
41869
58122
60175
14111
10TR
34311
64974
20TR
11969
30TR
26773
ĐB
400673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 05/02/16

05
111 11 16 18 669 66 69 60 63
225 22 773 73 74 75
3880 88
4994

Vĩnh Long - 05/02/16

0123456789
7260
0980
4111
4311
8122
1363
6773
0673
1494
4974
0125
0175
116
7466
18
6288
1869
1969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS06
100N
84
200N
267
400N
4470
3087
6289
1TR
4134
3TR
73546
59067
95733
03127
49009
99842
39699
10TR
15601
35947
20TR
04175
30TR
15367
ĐB
217650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/02/16

001 09 550
1667 67 67
227 775 70
333 34 887 89 84
447 46 42 999

Bình Dương - 05/02/16

0123456789
4470
7650
5601
9842
5733
84
4134
4175
3546
267
3087
9067
3127
5947
5367
6289
9009
9699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV06
100N
92
200N
245
400N
3083
7429
0976
1TR
6275
3TR
76617
88042
94288
92141
30692
10895
89266
10TR
65620
61862
20TR
90128
30TR
64581
ĐB
850008

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 05/02/16

008 5
117 662 66
228 20 29 775 76
3881 88 83
442 41 45 992 95 92

Trà Vinh - 05/02/16

0123456789
5620
2141
4581
92
8042
0692
1862
3083
245
6275
0895
0976
9266
6617
4288
0128
0008
7429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
61
200N
034
400N
9213
0789
3280
1TR
7468
3TR
48872
91460
55980
56530
07194
63009
59838
10TR
67553
28320
20TR
42712
30TR
57184
ĐB
044980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 04/02/16

009 553
112 13 660 68 61
220 772
330 38 34 880 84 80 89 80
4994

Tây Ninh - 04/02/16

0123456789
3280
1460
5980
6530
8320
4980
61
8872
2712
9213
7553
034
7194
7184
7468
9838
0789
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K1
100N
32
200N
472
400N
4648
7579
8739
1TR
2366
3TR
84893
61308
10229
40139
10269
11143
15497
10TR
64622
72582
20TR
60294
30TR
70010
ĐB
123883

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 04/02/16

008 5
110 669 66
222 29 779 72
339 39 32 883 82
443 48 994 93 97

An Giang - 04/02/16

0123456789
0010
32
472
4622
2582
4893
1143
3883
0294
2366
5497
4648
1308
7579
8739
0229
0139
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
21
200N
833
400N
1460
6030
7530
1TR
4569
3TR
80935
81803
11243
06826
80028
17015
07055
10TR
46861
26911
20TR
32304
30TR
28941
ĐB
881799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 04/02/16

004 03 555
111 15 661 69 60
226 28 21 7
335 30 30 33 8
441 43 999

Bình Thuận - 04/02/16

0123456789
1460
6030
7530
21
6861
6911
8941
833
1803
1243
2304
0935
7015
7055
6826
0028
4569
1799
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1