• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:05:18 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K01T01
100N
63
200N
427
400N
7263
3001
4253
1TR
8388
3TR
59727
38698
78391
84068
12310
49178
92773
10TR
94827
47735
20TR
49865
30TR
79641
ĐB
146865

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 05/01/16

001 553
110 665 65 68 63 63
227 27 27 778 73
335 888
441 998 91

Bến Tre - 05/01/16

0123456789
2310
3001
8391
9641
63
7263
4253
2773
7735
9865
6865
427
9727
4827
8388
8698
4068
9178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1A
100N
30
200N
562
400N
2384
8467
6838
1TR
4722
3TR
78800
96631
61593
15216
75414
33096
68484
10TR
58821
93959
20TR
95603
30TR
53749
ĐB
138673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 05/01/16

003 00 559
116 14 667 62
221 22 773
331 38 30 884 84
449 993 96

Vũng Tàu - 05/01/16

0123456789
30
8800
6631
8821
562
4722
1593
5603
8673
2384
5414
8484
5216
3096
8467
6838
3959
3749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T01K1
100N
37
200N
882
400N
5527
5947
3020
1TR
7448
3TR
98879
76780
04593
03966
95547
90114
76621
10TR
70743
10473
20TR
47731
30TR
51813
ĐB
869274

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 05/01/16

05
113 14 666
221 27 20 774 73 79
331 37 880 82
443 47 48 47 993

Bạc Liêu - 05/01/16

0123456789
3020
6780
6621
7731
882
4593
0743
0473
1813
0114
9274
3966
37
5527
5947
5547
7448
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1B2
100N
54
200N
771
400N
5814
1200
9563
1TR
9363
3TR
07279
75172
57873
75009
57964
96260
87092
10TR
18688
21270
20TR
71301
30TR
67103
ĐB
235642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/01/16

003 01 09 00 554
114 664 60 63 63
2770 79 72 73 71
3888
442 992

TP. HCM - 04/01/16

0123456789
1200
6260
1270
771
1301
5172
7092
5642
9563
9363
7873
7103
54
5814
7964
8688
7279
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B01
100N
39
200N
451
400N
4306
5349
0098
1TR
4407
3TR
83802
63591
79594
57034
51534
46045
53898
10TR
53780
67241
20TR
02920
30TR
83953
ĐB
945447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/01/16

002 07 06 553 51
16
220 7
334 34 39 880
447 41 45 49 991 94 98 98

Đồng Tháp - 04/01/16

0123456789
3780
2920
451
3591
7241
3802
3953
9594
7034
1534
6045
4306
4407
5447
0098
3898
39
5349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K1
100N
05
200N
736
400N
2547
6780
2021
1TR
1410
3TR
97359
13074
64481
56050
96027
75794
61135
10TR
81155
88551
20TR
52321
30TR
47117
ĐB
906067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 04/01/16

005 555 51 59 50
117 10 667
221 27 21 774
335 36 881 80
447 994

Cà Mau - 04/01/16

0123456789
6780
1410
6050
2021
4481
8551
2321
3074
5794
05
1135
1155
736
2547
6027
7117
6067
7359
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1