• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K40-T10
100N
75
200N
306
400N
2991
8756
5348
1TR
6739
3TR
78624
61259
84010
62794
35309
00781
42447
10TR
66019
48714
20TR
53617
30TR
73968
ĐB
653801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 04/10/16

001 09 06 559 56
117 19 14 10 668
224 775
339 881
447 48 994 91

Bến Tre - 04/10/16

0123456789
4010
2991
0781
3801
8624
2794
8714
75
306
8756
2447
3617
5348
3968
6739
1259
5309
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10A
100N
70
200N
090
400N
7327
6147
0101
1TR
3219
3TR
73290
73629
44422
89617
20828
35273
46068
10TR
92452
30649
20TR
26849
30TR
65170
ĐB
685396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 04/10/16

001 552
117 19 668
229 22 28 27 770 73 70
38
449 49 47 996 90 90

Vũng Tàu - 04/10/16

0123456789
70
090
3290
5170
0101
4422
2452
5273
5396
7327
6147
9617
0828
6068
3219
3629
0649
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10K1
100N
34
200N
058
400N
6063
3921
2481
1TR
7584
3TR
90467
36180
67899
02880
12492
98840
51441
10TR
76012
41156
20TR
92331
30TR
88942
ĐB
602763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 04/10/16

0556 58
112 663 67 63
221 7
331 34 880 80 84 81
442 40 41 999 92

Bạc Liêu - 04/10/16

0123456789
6180
2880
8840
3921
2481
1441
2331
2492
6012
8942
6063
2763
34
7584
1156
0467
058
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10B2
100N
11
200N
219
400N
6421
0432
4715
1TR
6562
3TR
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
10TR
96950
05600
20TR
94927
30TR
38247
ĐB
945019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/10/16

000 550 57
119 15 19 11 663 62
227 22 21 7
332 887
447 48 46 996

TP. HCM - 03/10/16

0123456789
6950
5600
11
6421
0432
6562
3722
7763
4715
0596
0546
3487
9257
4927
8247
4248
219
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B40
100N
39
200N
952
400N
1621
2487
2303
1TR
8237
3TR
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
10TR
92043
23029
20TR
78365
30TR
08092
ĐB
065213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/10/16

003 558 52
113 18 10 13 665
229 21 772
337 39 884 87
443 43 992

Đồng Tháp - 03/10/16

0123456789
6110
1621
952
8372
8092
2303
7043
6113
2043
5213
6284
8365
2487
8237
8058
1618
39
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K1
100N
54
200N
925
400N
8859
1548
4343
1TR
9612
3TR
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
10TR
60174
36627
20TR
07664
30TR
45922
ĐB
158652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 03/10/16

007 552 52 59 54
112 664
222 27 29 25 774 77 78
38
448 43 998 99

Cà Mau - 03/10/16

0123456789
9612
0752
5922
8652
4343
54
0174
7664
925
2277
8407
6627
1548
0778
5798
8859
0929
7799
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1