• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:27:49 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A9
100N
49
200N
240
400N
6538
9732
6609
1TR
4174
3TR
12731
31874
15464
52454
82512
82905
38211
10TR
68355
98805
20TR
52438
30TR
68818
ĐB
792008

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 04/09/16

008 05 05 09 555 54
118 12 11 664
2774 74
338 31 38 32 8
440 49 9

Tiền Giang - 04/09/16

0123456789
240
2731
8211
9732
2512
4174
1874
5464
2454
2905
8355
8805
6538
2438
8818
2008
49
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K1
100N
38
200N
317
400N
1755
2139
0980
1TR
9748
3TR
36165
60809
06363
25178
34607
02035
18781
10TR
96748
33755
20TR
28443
30TR
26145
ĐB
457505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 04/09/16

005 09 07 555 55
117 665 63
2778
335 39 38 881 80
445 43 48 48 9

Kiên Giang - 04/09/16

0123456789
0980
8781
6363
8443
1755
6165
2035
3755
6145
7505
317
4607
38
9748
5178
6748
2139
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K1
100N
14
200N
867
400N
7530
8126
3191
1TR
9983
3TR
15772
26631
35819
95057
76779
46079
27734
10TR
65436
64785
20TR
44127
30TR
50360
ĐB
643065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 04/09/16

0557
119 14 665 60 67
227 26 772 79 79
336 31 34 30 885 83
4991

Đà Lạt - 04/09/16

0123456789
7530
0360
3191
6631
5772
9983
14
7734
4785
3065
8126
5436
867
5057
4127
5819
6779
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9A7
100N
32
200N
827
400N
2977
9608
8609
1TR
2247
3TR
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
10TR
25619
90705
20TR
90914
30TR
59678
ĐB
921541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/09/16

005 07 04 02 08 09 5
114 19 661
229 27 778 70 78 77
332 8
441 47 9

TP. HCM - 03/09/16

0123456789
0170
0561
1541
32
7302
6704
0914
0705
827
2977
2247
7107
9608
4578
9678
8609
3229
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K1
100N
86
200N
421
400N
6337
6463
8997
1TR
1298
3TR
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
10TR
95880
62641
20TR
27048
30TR
77008
ĐB
874207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 03/09/16

007 08 557
118 17 662 63
220 21 776 70
337 880 86
448 41 998 97

Long An - 03/09/16

0123456789
1070
6120
5880
421
2641
8462
6463
86
5776
6337
8997
8557
1217
4207
1298
7718
7048
7008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T9
100N
28
200N
396
400N
0813
4443
1915
1TR
4599
3TR
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
10TR
17734
35816
20TR
61145
30TR
00828
ĐB
456311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/09/16

003 07 5
111 16 13 15 666
228 28 778
334 35 35 35 8
445 43 999 96

Hậu Giang - 03/09/16

0123456789
6311
0813
4443
3503
7734
1915
6735
7835
7735
1145
396
3866
5816
3207
28
8078
0828
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K1
100N
83
200N
143
400N
9059
0454
0708
1TR
6893
3TR
68159
20610
55117
93687
47791
70250
36635
10TR
69477
28646
20TR
23134
30TR
29117
ĐB
836253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 03/09/16

008 553 59 50 59 54
117 10 17 6
2777
334 35 887 83
446 43 991 93

Bình Phước - 03/09/16

0123456789
0610
0250
7791
83
143
6893
6253
0454
3134
6635
8646
5117
3687
9477
9117
0708
9059
8159
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1