• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
73
200N
637
400N
6190
6125
4974
1TR
7650
3TR
31809
69978
96247
54523
39863
37661
07222
10TR
55463
60819
20TR
49010
30TR
72965
ĐB
868949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 04/08/16

009 550
110 19 665 63 63 61
223 22 25 778 74 73
337 8
449 47 990

Tây Ninh - 04/08/16

0123456789
6190
7650
9010
7661
7222
73
4523
9863
5463
4974
6125
2965
637
6247
9978
1809
0819
8949
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K1
100N
84
200N
207
400N
8493
3622
6476
1TR
4993
3TR
95987
47601
66840
12316
21482
08526
05681
10TR
55665
34303
20TR
35982
30TR
27350
ĐB
718616

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 04/08/16

003 01 07 550
116 16 665
226 22 776
3882 87 82 81 84
440 993 93

An Giang - 04/08/16

0123456789
6840
7350
7601
5681
3622
1482
5982
8493
4993
4303
84
5665
6476
2316
8526
8616
207
5987
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
44
200N
771
400N
6240
4718
9733
1TR
2725
3TR
67717
78413
07746
17406
41245
17090
61741
10TR
17975
11172
20TR
21160
30TR
41029
ĐB
958614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 04/08/16

006 5
114 17 13 18 660
229 25 775 72 71
333 8
446 45 41 40 44 990

Bình Thuận - 04/08/16

0123456789
6240
7090
1160
771
1741
1172
9733
8413
44
8614
2725
1245
7975
7746
7406
7717
4718
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K1
100N
64
200N
610
400N
7608
5075
8540
1TR
1301
3TR
77228
31990
66630
18512
37491
95537
87567
10TR
18944
40452
20TR
09739
30TR
97744
ĐB
387919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/08/16

001 08 552
119 12 10 667 64
228 775
339 30 37 8
444 44 40 990 91

Đồng Nai - 03/08/16

0123456789
610
8540
1990
6630
1301
7491
8512
0452
64
8944
7744
5075
5537
7567
7608
7228
9739
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T8
100N
43
200N
341
400N
5656
6888
4875
1TR
2137
3TR
15698
05238
92137
80088
21805
22358
47287
10TR
42195
17479
20TR
73775
30TR
52526
ĐB
638585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/08/16

005 558 56
16
226 775 79 75
338 37 37 885 88 87 88
441 43 995 98

Cần Thơ - 03/08/16

0123456789
341
43
4875
1805
2195
3775
8585
5656
2526
2137
2137
7287
6888
5698
5238
0088
2358
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T08
100N
01
200N
777
400N
2235
2829
6006
1TR
2173
3TR
02346
14566
18722
87746
82655
85008
49786
10TR
23003
27632
20TR
92165
30TR
70318
ĐB
273425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/08/16

003 08 06 01 555
118 665 66
225 22 29 773 77
332 35 886
446 46 9

Sóc Trăng - 03/08/16

0123456789
01
8722
7632
2173
3003
2235
2655
2165
3425
6006
2346
4566
7746
9786
777
5008
0318
2829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1