• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4B2
100N
67
200N
328
400N
9427
4825
6222
1TR
9299
3TR
42792
94238
47294
21925
50101
95629
08026
10TR
60306
09584
20TR
95415
30TR
18385
ĐB
897149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/04/16

006 01 5
115 667
225 29 26 27 25 22 28 7
338 885 84
449 992 94 99

TP. HCM - 04/04/16

0123456789
0101
6222
2792
7294
9584
4825
1925
5415
8385
8026
0306
67
9427
328
4238
9299
5629
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B14
100N
77
200N
740
400N
6433
5510
5551
1TR
6895
3TR
60471
10239
62221
77961
61442
16537
54927
10TR
57858
44925
20TR
00293
30TR
78292
ĐB
191336

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/04/16

0558 51
110 661
225 21 27 771 77
336 39 37 33 8
442 40 992 93 95

Đồng Tháp - 04/04/16

0123456789
740
5510
5551
0471
2221
7961
1442
8292
6433
0293
6895
4925
1336
77
6537
4927
7858
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K1
100N
67
200N
295
400N
8887
5926
8824
1TR
6667
3TR
41716
27228
55295
49221
88262
84579
96313
10TR
96296
64374
20TR
72703
30TR
25257
ĐB
867367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 04/04/16

003 557
116 13 667 62 67 67
228 21 26 24 774 79
3887
4996 95 95

Cà Mau - 04/04/16

0123456789
9221
8262
6313
2703
8824
4374
295
5295
5926
1716
6296
67
8887
6667
5257
7367
7228
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA4
100N
69
200N
175
400N
9365
5650
9871
1TR
0313
3TR
55968
50111
32731
13969
00207
77871
56270
10TR
93157
45432
20TR
21531
30TR
96339
ĐB
521831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/04/16

007 557 50
111 13 668 69 65 69
2771 70 71 75
331 39 31 32 31 8
49

Tiền Giang - 03/04/16

0123456789
5650
6270
9871
0111
2731
7871
1531
1831
5432
0313
175
9365
0207
3157
5968
69
3969
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K1
100N
57
200N
841
400N
4146
7449
8540
1TR
9202
3TR
41658
54237
40059
87936
40162
37182
75491
10TR
61172
68051
20TR
05789
30TR
03867
ĐB
596438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/04/16

002 551 58 59 57
1667 62
2772
338 37 36 889 82
446 49 40 41 991

Kiên Giang - 03/04/16

0123456789
8540
841
5491
8051
9202
0162
7182
1172
4146
7936
57
4237
3867
1658
6438
7449
0059
5789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K1
100N
15
200N
818
400N
6027
6782
7236
1TR
1039
3TR
48425
85110
33955
06162
11164
65113
01493
10TR
47613
86786
20TR
93606
30TR
99346
ĐB
524220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/04/16

006 555
113 10 13 18 15 662 64
220 25 27 7
339 36 886 82
446 993

Đà Lạt - 03/04/16

0123456789
5110
4220
6782
6162
5113
1493
7613
1164
15
8425
3955
7236
6786
3606
9346
6027
818
1039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1