• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:05:51 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL10
100N
44
200N
425
400N
0625
8198
2137
1TR
4397
3TR
31111
17833
22142
60461
17321
79470
19153
10TR
80912
87478
20TR
98997
30TR
35542
ĐB
683179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 04/03/16

0553
112 11 661
221 25 25 779 78 70
333 37 8
442 42 44 997 97 98

Vĩnh Long - 04/03/16

0123456789
9470
1111
0461
7321
2142
0912
5542
7833
9153
44
425
0625
2137
4397
8997
8198
7478
3179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS10
100N
81
200N
412
400N
8507
6556
6842
1TR
5941
3TR
77709
89281
41869
35874
96493
33468
25348
10TR
78849
70209
20TR
06306
30TR
97865
ĐB
325741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 04/03/16

006 09 09 07 556
112 665 69 68
2774
3881 81
441 49 48 41 42 993

Bình Dương - 04/03/16

0123456789
81
5941
9281
5741
412
6842
6493
5874
7865
6556
6306
8507
3468
5348
7709
1869
8849
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV10
100N
36
200N
650
400N
1585
4357
1436
1TR
8055
3TR
36591
19633
02807
43090
74110
02750
37928
10TR
88009
23807
20TR
03079
30TR
09953
ĐB
767518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 04/03/16

009 07 07 553 50 55 57 50
118 10 6
228 779
333 36 36 885
4991 90

Trà Vinh - 04/03/16

0123456789
650
3090
4110
2750
6591
9633
9953
1585
8055
36
1436
4357
2807
3807
7928
7518
8009
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K1
100N
70
200N
039
400N
7866
9167
8402
1TR
3979
3TR
87411
76134
25348
19838
17473
01920
09959
10TR
72468
71946
20TR
10757
30TR
69725
ĐB
780625

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 03/03/16

002 557 59
111 668 66 67
225 25 20 773 79 70
334 38 39 8
446 48 9

Tây Ninh - 03/03/16

0123456789
70
1920
7411
8402
7473
6134
9725
0625
7866
1946
9167
0757
5348
9838
2468
039
3979
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K1
100N
61
200N
973
400N
7526
0277
9207
1TR
9631
3TR
00535
85402
31837
27313
28154
63257
61532
10TR
09366
34889
20TR
16406
30TR
90295
ĐB
240440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 03/03/16

006 02 07 554 57
113 666 61
226 777 73
335 37 32 31 889
440 995

An Giang - 03/03/16

0123456789
0440
61
9631
5402
1532
973
7313
8154
0535
0295
7526
9366
6406
0277
9207
1837
3257
4889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K1
100N
39
200N
301
400N
4586
2381
1095
1TR
1713
3TR
66156
42945
68425
41521
82276
14701
59958
10TR
64293
48920
20TR
12115
30TR
71885
ĐB
711112

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 03/03/16

001 01 556 58
112 15 13 6
220 25 21 776
339 885 86 81
445 993 95

Bình Thuận - 03/03/16

0123456789
8920
301
2381
1521
4701
1112
1713
4293
1095
2945
8425
2115
1885
4586
6156
2276
9958
39
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1