• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:05:41 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
61
200N
034
400N
9213
0789
3280
1TR
7468
3TR
48872
91460
55980
56530
07194
63009
59838
10TR
67553
28320
20TR
42712
30TR
57184
ĐB
044980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 04/02/16

009 553
112 13 660 68 61
220 772
330 38 34 880 84 80 89 80
4994

Tây Ninh - 04/02/16

0123456789
3280
1460
5980
6530
8320
4980
61
8872
2712
9213
7553
034
7194
7184
7468
9838
0789
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K1
100N
32
200N
472
400N
4648
7579
8739
1TR
2366
3TR
84893
61308
10229
40139
10269
11143
15497
10TR
64622
72582
20TR
60294
30TR
70010
ĐB
123883

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 04/02/16

008 5
110 669 66
222 29 779 72
339 39 32 883 82
443 48 994 93 97

An Giang - 04/02/16

0123456789
0010
32
472
4622
2582
4893
1143
3883
0294
2366
5497
4648
1308
7579
8739
0229
0139
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
21
200N
833
400N
1460
6030
7530
1TR
4569
3TR
80935
81803
11243
06826
80028
17015
07055
10TR
46861
26911
20TR
32304
30TR
28941
ĐB
881799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 04/02/16

004 03 555
111 15 661 69 60
226 28 21 7
335 30 30 33 8
441 43 999

Bình Thuận - 04/02/16

0123456789
1460
6030
7530
21
6861
6911
8941
833
1803
1243
2304
0935
7015
7055
6826
0028
4569
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K1
100N
47
200N
018
400N
9402
0522
8986
1TR
5984
3TR
16305
16909
06807
35463
69033
72065
75880
10TR
29998
53133
20TR
75296
30TR
87962
ĐB
305553

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/02/16

005 09 07 02 553
118 662 63 65
222 7
333 33 880 84 86
447 996 98

Đồng Nai - 03/02/16

0123456789
5880
9402
0522
7962
5463
9033
3133
5553
5984
6305
2065
8986
5296
47
6807
018
9998
6909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T2
100N
65
200N
086
400N
1738
4872
8298
1TR
7588
3TR
91230
12760
51334
07016
17983
89748
15856
10TR
47216
81519
20TR
29691
30TR
84110
ĐB
057394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/02/16

0556
110 16 19 16 660 65
2772
330 34 38 883 88 86
448 994 91 98

Cần Thơ - 03/02/16

0123456789
1230
2760
4110
9691
4872
7983
1334
7394
65
086
7016
5856
7216
1738
8298
7588
9748
1519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T02
100N
49
200N
381
400N
7167
0830
6601
1TR
4376
3TR
52733
32050
87488
47900
42266
79800
14007
10TR
90117
39031
20TR
37477
30TR
14459
ĐB
361521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/02/16

000 00 07 01 559 50
117 666 67
221 777 76
331 33 30 888 81
449 9

Sóc Trăng - 03/02/16

0123456789
0830
2050
7900
9800
381
6601
9031
1521
2733
4376
2266
7167
4007
0117
7477
7488
49
4459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1