• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:05:58 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1B2
100N
54
200N
771
400N
5814
1200
9563
1TR
9363
3TR
07279
75172
57873
75009
57964
96260
87092
10TR
18688
21270
20TR
71301
30TR
67103
ĐB
235642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/01/16

003 01 09 00 554
114 664 60 63 63
2770 79 72 73 71
3888
442 992

TP. HCM - 04/01/16

0123456789
1200
6260
1270
771
1301
5172
7092
5642
9563
9363
7873
7103
54
5814
7964
8688
7279
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B01
100N
39
200N
451
400N
4306
5349
0098
1TR
4407
3TR
83802
63591
79594
57034
51534
46045
53898
10TR
53780
67241
20TR
02920
30TR
83953
ĐB
945447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/01/16

002 07 06 553 51
16
220 7
334 34 39 880
447 41 45 49 991 94 98 98

Đồng Tháp - 04/01/16

0123456789
3780
2920
451
3591
7241
3802
3953
9594
7034
1534
6045
4306
4407
5447
0098
3898
39
5349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K1
100N
05
200N
736
400N
2547
6780
2021
1TR
1410
3TR
97359
13074
64481
56050
96027
75794
61135
10TR
81155
88551
20TR
52321
30TR
47117
ĐB
906067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 04/01/16

005 555 51 59 50
117 10 667
221 27 21 774
335 36 881 80
447 994

Cà Mau - 04/01/16

0123456789
6780
1410
6050
2021
4481
8551
2321
3074
5794
05
1135
1155
736
2547
6027
7117
6067
7359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA1
100N
86
200N
901
400N
8294
5758
8569
1TR
5009
3TR
83648
18175
21862
27985
29581
62148
88010
10TR
86193
06146
20TR
77190
30TR
30203
ĐB
717544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/01/16

003 09 01 558
110 662 69
2775
3885 81 86
444 46 48 48 990 93 94

Tiền Giang - 03/01/16

0123456789
8010
7190
901
9581
1862
6193
0203
8294
7544
8175
7985
86
6146
5758
3648
2148
8569
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K1
100N
51
200N
037
400N
3030
3667
0087
1TR
4160
3TR
67735
78912
69787
70502
95459
24838
42770
10TR
26414
26256
20TR
87754
30TR
81739
ĐB
338440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/01/16

002 554 56 59 51
114 12 660 67
2770
339 35 38 30 37 887 87
440 9

Kiên Giang - 03/01/16

0123456789
3030
4160
2770
8440
51
8912
0502
6414
7754
7735
6256
037
3667
0087
9787
4838
5459
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K1
100N
33
200N
666
400N
5627
0881
8421
1TR
1737
3TR
60242
81051
74015
39227
72013
78726
07165
10TR
04392
01675
20TR
66623
30TR
67410
ĐB
171056

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/01/16

0556 51
110 15 13 665 66
223 27 26 27 21 775
337 33 881
442 992

Đà Lạt - 03/01/16

0123456789
7410
0881
8421
1051
0242
4392
33
2013
6623
4015
7165
1675
666
8726
1056
5627
1737
9227

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1