• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10B2
100N
11
200N
219
400N
6421
0432
4715
1TR
6562
3TR
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
10TR
96950
05600
20TR
94927
30TR
38247
ĐB
945019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/10/16

000 550 57
119 15 19 11 663 62
227 22 21 7
332 887
447 48 46 996

TP. HCM - 03/10/16

0123456789
6950
5600
11
6421
0432
6562
3722
7763
4715
0596
0546
3487
9257
4927
8247
4248
219
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B40
100N
39
200N
952
400N
1621
2487
2303
1TR
8237
3TR
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
10TR
92043
23029
20TR
78365
30TR
08092
ĐB
065213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/10/16

003 558 52
113 18 10 13 665
229 21 772
337 39 884 87
443 43 992

Đồng Tháp - 03/10/16

0123456789
6110
1621
952
8372
8092
2303
7043
6113
2043
5213
6284
8365
2487
8237
8058
1618
39
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K1
100N
54
200N
925
400N
8859
1548
4343
1TR
9612
3TR
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
10TR
60174
36627
20TR
07664
30TR
45922
ĐB
158652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 03/10/16

007 552 52 59 54
112 664
222 27 29 25 774 77 78
38
448 43 998 99

Cà Mau - 03/10/16

0123456789
9612
0752
5922
8652
4343
54
0174
7664
925
2277
8407
6627
1548
0778
5798
8859
0929
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A10
100N
69
200N
782
400N
9982
8382
4414
1TR
4212
3TR
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
10TR
10912
76414
20TR
88696
30TR
28490
ĐB
186810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 02/10/16

05
110 12 14 17 12 14 663 69
2770 73
3882 82 82
442 990 96 98 93

Tiền Giang - 02/10/16

0123456789
8670
8490
6810
782
9982
8382
4212
4142
0912
7173
8893
0263
4414
6414
8696
9117
1498
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K1
100N
43
200N
971
400N
5033
1707
7526
1TR
9920
3TR
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
10TR
86412
57694
20TR
11057
30TR
91389
ĐB
962856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/10/16

008 07 556 57
112 6
229 20 26 771
337 31 33 889 88 89
447 43 994

Kiên Giang - 02/10/16

0123456789
9920
971
5031
6412
43
5033
7694
7526
2856
1707
0537
3247
1057
3988
8708
7129
9389
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K1
100N
00
200N
552
400N
8970
9878
8766
1TR
0417
3TR
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
10TR
03087
86142
20TR
24332
30TR
71440
ĐB
754971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/10/16

000 552
117 663 64 65 66
226 25 771 77 70 78
332 887 82
440 42 9

Đà Lạt - 02/10/16

0123456789
00
8970
1440
4971
552
9682
6142
4332
7663
6364
6965
0625
8766
3426
0417
6677
3087
9878
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1