• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:47:02 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9A7
100N
32
200N
827
400N
2977
9608
8609
1TR
2247
3TR
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
10TR
25619
90705
20TR
90914
30TR
59678
ĐB
921541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/09/16

005 07 04 02 08 09 5
114 19 661
229 27 778 70 78 77
332 8
441 47 9

TP. HCM - 03/09/16

0123456789
0170
0561
1541
32
7302
6704
0914
0705
827
2977
2247
7107
9608
4578
9678
8609
3229
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K1
100N
86
200N
421
400N
6337
6463
8997
1TR
1298
3TR
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
10TR
95880
62641
20TR
27048
30TR
77008
ĐB
874207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 03/09/16

007 08 557
118 17 662 63
220 21 776 70
337 880 86
448 41 998 97

Long An - 03/09/16

0123456789
1070
6120
5880
421
2641
8462
6463
86
5776
6337
8997
8557
1217
4207
1298
7718
7048
7008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T9
100N
28
200N
396
400N
0813
4443
1915
1TR
4599
3TR
43866
26735
37835
67735
88078
03503
33207
10TR
17734
35816
20TR
61145
30TR
00828
ĐB
456311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/09/16

003 07 5
111 16 13 15 666
228 28 778
334 35 35 35 8
445 43 999 96

Hậu Giang - 03/09/16

0123456789
6311
0813
4443
3503
7734
1915
6735
7835
7735
1145
396
3866
5816
3207
28
8078
0828
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K1
100N
83
200N
143
400N
9059
0454
0708
1TR
6893
3TR
68159
20610
55117
93687
47791
70250
36635
10TR
69477
28646
20TR
23134
30TR
29117
ĐB
836253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 03/09/16

008 553 59 50 59 54
117 10 17 6
2777
334 35 887 83
446 43 991 93

Bình Phước - 03/09/16

0123456789
0610
0250
7791
83
143
6893
6253
0454
3134
6635
8646
5117
3687
9477
9117
0708
9059
8159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL36
100N
52
200N
187
400N
2362
0863
2860
1TR
2324
3TR
77744
60201
45617
60296
89341
21629
47020
10TR
04911
72940
20TR
38951
30TR
31413
ĐB
559903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/09/16

003 01 551 52
113 11 17 662 63 60
229 20 24 7
3887
440 44 41 996

Vĩnh Long - 02/09/16

0123456789
2860
7020
2940
0201
9341
4911
8951
52
2362
0863
1413
9903
2324
7744
0296
187
5617
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS36
100N
72
200N
516
400N
4771
3941
8873
1TR
6132
3TR
69088
10791
72087
78670
22406
69195
37193
10TR
56064
13600
20TR
51670
30TR
24598
ĐB
260460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/09/16

000 06 5
116 660 64
2770 70 71 73 72
332 888 87
441 998 91 95 93

Bình Dương - 02/09/16

0123456789
8670
3600
1670
0460
4771
3941
0791
72
6132
8873
7193
6064
9195
516
2406
2087
9088
4598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV36
100N
79
200N
133
400N
9435
0315
4205
1TR
6796
3TR
03302
57206
73894
99582
55003
47412
07131
10TR
11168
26267
20TR
97848
30TR
14655
ĐB
124452

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/09/16

002 06 03 05 552 55
112 15 668 67
2779
331 35 33 882
448 994 96

Trà Vinh - 02/09/16

0123456789
7131
3302
9582
7412
4452
133
5003
3894
9435
0315
4205
4655
6796
7206
6267
1168
7848
79
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1