• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K18T5
100N
66
200N
042
400N
7944
7776
2245
1TR
1744
3TR
81961
87361
68367
04712
81161
29840
41300
10TR
62357
64815
20TR
33159
30TR
27851
ĐB
234954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 03/05/16

000 554 51 59 57
115 12 661 61 67 61 66
2776
38
440 44 44 45 42 9

Bến Tre - 03/05/16

0123456789
9840
1300
1961
7361
1161
7851
042
4712
7944
1744
4954
2245
4815
66
7776
8367
2357
3159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5A
100N
09
200N
450
400N
7180
5571
2512
1TR
5846
3TR
77590
32938
71137
36757
66336
04740
44840
10TR
24940
52081
20TR
31421
30TR
29954
ĐB
877434

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 03/05/16

009 554 57 50
112 6
221 771
334 38 37 36 881 80
440 40 40 46 990

Vũng Tàu - 03/05/16

0123456789
450
7180
7590
4740
4840
4940
5571
2081
1421
2512
9954
7434
5846
6336
1137
6757
2938
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K1
100N
04
200N
802
400N
4269
6614
9833
1TR
0420
3TR
76195
27817
21260
22285
70825
33063
62866
10TR
12665
41419
20TR
93775
30TR
72252
ĐB
948970

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 03/05/16

002 04 552
119 17 14 665 60 63 66 69
225 20 770 75
333 885
4995

Bạc Liêu - 03/05/16

0123456789
0420
1260
8970
802
2252
9833
3063
04
6614
6195
2285
0825
2665
3775
2866
7817
4269
1419
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5A2
100N
89
200N
170
400N
9815
1562
0600
1TR
0364
3TR
00619
10506
63763
12403
60851
25739
42891
10TR
31851
64612
20TR
22868
30TR
80952
ĐB
615872

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/05/16

006 03 00 552 51 51
112 19 15 668 63 64 62
2772 70
339 889
4991

TP. HCM - 02/05/16

0123456789
170
0600
0851
2891
1851
1562
4612
0952
5872
3763
2403
0364
9815
0506
2868
89
0619
5739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B18
100N
71
200N
959
400N
7121
0754
8073
1TR
4881
3TR
23205
37422
13018
54898
04439
39614
37843
10TR
16768
51343
20TR
26585
30TR
44557
ĐB
759726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/05/16

005 557 54 59
118 14 668
226 22 21 773 71
339 885 81
443 43 998

Đồng Tháp - 02/05/16

0123456789
71
7121
4881
7422
8073
7843
1343
0754
9614
3205
6585
9726
4557
3018
4898
6768
959
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K1
100N
54
200N
676
400N
7149
8744
8832
1TR
6454
3TR
86083
38161
67864
46086
33429
92428
16870
10TR
39547
21888
20TR
30230
30TR
99239
ĐB
935357

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/05/16

0557 54 54
1661 64
229 28 770 76
339 30 32 888 83 86
447 49 44 9

Cà Mau - 02/05/16

0123456789
6870
0230
8161
8832
6083
54
8744
6454
7864
676
6086
9547
5357
2428
1888
7149
3429
9239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1