• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:06:55 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA4
100N
69
200N
175
400N
9365
5650
9871
1TR
0313
3TR
55968
50111
32731
13969
00207
77871
56270
10TR
93157
45432
20TR
21531
30TR
96339
ĐB
521831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/04/16

007 557 50
111 13 668 69 65 69
2771 70 71 75
331 39 31 32 31 8
49

Tiền Giang - 03/04/16

0123456789
5650
6270
9871
0111
2731
7871
1531
1831
5432
0313
175
9365
0207
3157
5968
69
3969
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K1
100N
57
200N
841
400N
4146
7449
8540
1TR
9202
3TR
41658
54237
40059
87936
40162
37182
75491
10TR
61172
68051
20TR
05789
30TR
03867
ĐB
596438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/04/16

002 551 58 59 57
1667 62
2772
338 37 36 889 82
446 49 40 41 991

Kiên Giang - 03/04/16

0123456789
8540
841
5491
8051
9202
0162
7182
1172
4146
7936
57
4237
3867
1658
6438
7449
0059
5789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K1
100N
15
200N
818
400N
6027
6782
7236
1TR
1039
3TR
48425
85110
33955
06162
11164
65113
01493
10TR
47613
86786
20TR
93606
30TR
99346
ĐB
524220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/04/16

006 555
113 10 13 18 15 662 64
220 25 27 7
339 36 886 82
446 993

Đà Lạt - 03/04/16

0123456789
5110
4220
6782
6162
5113
1493
7613
1164
15
8425
3955
7236
6786
3606
9346
6027
818
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4A7
100N
97
200N
434
400N
9407
0471
6865
1TR
5358
3TR
72353
58018
32863
14074
66620
55186
22475
10TR
33368
58955
20TR
18495
30TR
12815
ĐB
653215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/04/16

007 555 53 58
115 15 18 668 63 65
220 774 75 71
334 886
4995 97

TP. HCM - 02/04/16

0123456789
6620
0471
2353
2863
434
4074
6865
2475
8955
8495
2815
3215
5186
97
9407
5358
8018
3368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
50
200N
971
400N
2620
7067
1350
1TR
7666
3TR
88357
04907
50631
97353
65902
40353
34147
10TR
65991
53594
20TR
08143
30TR
47208
ĐB
361417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/04/16

008 07 02 557 53 53 50 50
117 666 67
220 771
331 8
443 47 991 94

Long An - 02/04/16

0123456789
50
2620
1350
971
0631
5991
5902
7353
0353
8143
3594
7666
7067
8357
4907
4147
1417
7208
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T4
100N
45
200N
745
400N
4212
8700
9648
1TR
7815
3TR
22120
37453
18221
81412
86127
61233
99573
10TR
79725
20435
20TR
08200
30TR
85319
ĐB
512968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/04/16

000 00 553
119 12 15 12 668
225 20 21 27 773
335 33 8
448 45 45 9

Hậu Giang - 02/04/16

0123456789
8700
2120
8200
8221
4212
1412
7453
1233
9573
45
745
7815
9725
0435
6127
9648
2968
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
99
200N
878
400N
1252
5570
6950
1TR
8195
3TR
63166
81991
42249
33815
36993
75172
53817
10TR
82824
04870
20TR
96410
30TR
07730
ĐB
237191

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/04/16

0552 50
110 15 17 666
224 770 72 70 78
330 8
449 991 91 93 95 99

Bình Phước - 02/04/16

0123456789
5570
6950
4870
6410
7730
1991
7191
1252
5172
6993
2824
8195
3815
3166
3817
878
99
2249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1