• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:08:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K1
100N
47
200N
018
400N
9402
0522
8986
1TR
5984
3TR
16305
16909
06807
35463
69033
72065
75880
10TR
29998
53133
20TR
75296
30TR
87962
ĐB
305553

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/02/16

005 09 07 02 553
118 662 63 65
222 7
333 33 880 84 86
447 996 98

Đồng Nai - 03/02/16

0123456789
5880
9402
0522
7962
5463
9033
3133
5553
5984
6305
2065
8986
5296
47
6807
018
9998
6909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T2
100N
65
200N
086
400N
1738
4872
8298
1TR
7588
3TR
91230
12760
51334
07016
17983
89748
15856
10TR
47216
81519
20TR
29691
30TR
84110
ĐB
057394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/02/16

0556
110 16 19 16 660 65
2772
330 34 38 883 88 86
448 994 91 98

Cần Thơ - 03/02/16

0123456789
1230
2760
4110
9691
4872
7983
1334
7394
65
086
7016
5856
7216
1738
8298
7588
9748
1519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T02
100N
49
200N
381
400N
7167
0830
6601
1TR
4376
3TR
52733
32050
87488
47900
42266
79800
14007
10TR
90117
39031
20TR
37477
30TR
14459
ĐB
361521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/02/16

000 00 07 01 559 50
117 666 67
221 777 76
331 33 30 888 81
449 9

Sóc Trăng - 03/02/16

0123456789
0830
2050
7900
9800
381
6601
9031
1521
2733
4376
2266
7167
4007
0117
7477
7488
49
4459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K05T02
100N
69
200N
218
400N
6912
4484
4613
1TR
2008
3TR
53299
76618
15465
28397
92297
00621
73254
10TR
03354
47765
20TR
16241
30TR
21472
ĐB
826966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 02/02/16

008 554 54
118 12 13 18 666 65 65 69
221 772
3884
441 999 97 97

Bến Tre - 02/02/16

0123456789
0621
6241
6912
1472
4613
4484
3254
3354
5465
7765
6966
8397
2297
218
2008
6618
69
3299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2A
100N
62
200N
154
400N
8402
8659
3836
1TR
0460
3TR
98315
16825
95633
73779
36778
81863
96228
10TR
18356
43556
20TR
22537
30TR
96942
ĐB
847591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 02/02/16

002 556 56 59 54
115 663 60 62
225 28 779 78
337 33 36 8
442 991

Vũng Tàu - 02/02/16

0123456789
0460
7591
62
8402
6942
5633
1863
154
8315
6825
3836
8356
3556
2537
6778
6228
8659
3779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K1
100N
33
200N
604
400N
1476
7365
7210
1TR
5466
3TR
06695
72491
19963
35007
74316
85566
11364
10TR
29358
85412
20TR
34948
30TR
35164
ĐB
249152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/02/16

007 04 552 58
112 16 10 664 63 66 64 66 65
2776
333 8
448 995 91

Bạc Liêu - 02/02/16

0123456789
7210
2491
5412
9152
33
9963
604
1364
5164
7365
6695
1476
5466
4316
5566
5007
9358
4948
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1