• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:40:34 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA1
100N
86
200N
901
400N
8294
5758
8569
1TR
5009
3TR
83648
18175
21862
27985
29581
62148
88010
10TR
86193
06146
20TR
77190
30TR
30203
ĐB
717544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/01/16

003 09 01 558
110 662 69
2775
3885 81 86
444 46 48 48 990 93 94

Tiền Giang - 03/01/16

0123456789
8010
7190
901
9581
1862
6193
0203
8294
7544
8175
7985
86
6146
5758
3648
2148
8569
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K1
100N
51
200N
037
400N
3030
3667
0087
1TR
4160
3TR
67735
78912
69787
70502
95459
24838
42770
10TR
26414
26256
20TR
87754
30TR
81739
ĐB
338440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/01/16

002 554 56 59 51
114 12 660 67
2770
339 35 38 30 37 887 87
440 9

Kiên Giang - 03/01/16

0123456789
3030
4160
2770
8440
51
8912
0502
6414
7754
7735
6256
037
3667
0087
9787
4838
5459
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K1
100N
33
200N
666
400N
5627
0881
8421
1TR
1737
3TR
60242
81051
74015
39227
72013
78726
07165
10TR
04392
01675
20TR
66623
30TR
67410
ĐB
171056

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/01/16

0556 51
110 15 13 665 66
223 27 26 27 21 775
337 33 881
442 992

Đà Lạt - 03/01/16

0123456789
7410
0881
8421
1051
0242
4392
33
2013
6623
4015
7165
1675
666
8726
1056
5627
1737
9227
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1A7
100N
57
200N
435
400N
6139
2695
6833
1TR
8299
3TR
28258
38316
29065
38463
70641
27496
11405
10TR
56085
12495
20TR
70862
30TR
43802
ĐB
196828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/01/16

002 05 558 57
116 662 65 63
228 7
339 33 35 885
441 995 96 99 95

TP. HCM - 02/01/16

0123456789
0641
0862
3802
6833
8463
435
2695
9065
1405
6085
2495
8316
7496
57
8258
6828
6139
8299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
31
200N
885
400N
3911
1624
8687
1TR
1838
3TR
28751
07676
71215
85476
23476
16724
23014
10TR
88789
79546
20TR
63205
30TR
48396
ĐB
363188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/01/16

005 551
115 14 11 6
224 24 776 76 76
338 31 888 89 87 85
446 996

Long An - 02/01/16

0123456789
31
3911
8751
1624
6724
3014
885
1215
3205
7676
5476
3476
9546
8396
8687
1838
3188
8789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T1
100N
85
200N
569
400N
7863
9825
6987
1TR
3892
3TR
14408
48066
35615
64322
94564
86767
91696
10TR
83650
18882
20TR
12858
30TR
06775
ĐB
183887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/01/16

008 558 50
115 666 64 67 63 69
222 25 775
3887 82 87 85
4996 92

Hậu Giang - 02/01/16

0123456789
3650
3892
4322
8882
7863
4564
85
9825
5615
6775
8066
1696
6987
6767
3887
4408
2858
569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
60
200N
886
400N
8129
7092
3710
1TR
1906
3TR
23553
28510
88141
51920
03435
72594
51457
10TR
98965
91073
20TR
29800
30TR
90100
ĐB
513602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/01/16

002 00 00 06 553 57
110 10 665 60
220 29 773
335 886
441 994 92

Bình Phước - 02/01/16

0123456789
60
3710
8510
1920
9800
0100
8141
7092
3602
3553
1073
2594
3435
8965
886
1906
1457
8129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1