• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-A10
100N
69
200N
782
400N
9982
8382
4414
1TR
4212
3TR
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
10TR
10912
76414
20TR
88696
30TR
28490
ĐB
186810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 02/10/16

05
110 12 14 17 12 14 663 69
2770 73
3882 82 82
442 990 96 98 93

Tiền Giang - 02/10/16

0123456789
8670
8490
6810
782
9982
8382
4212
4142
0912
7173
8893
0263
4414
6414
8696
9117
1498
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K1
100N
43
200N
971
400N
5033
1707
7526
1TR
9920
3TR
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
10TR
86412
57694
20TR
11057
30TR
91389
ĐB
962856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/10/16

008 07 556 57
112 6
229 20 26 771
337 31 33 889 88 89
447 43 994

Kiên Giang - 02/10/16

0123456789
9920
971
5031
6412
43
5033
7694
7526
2856
1707
0537
3247
1057
3988
8708
7129
9389
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K1
100N
00
200N
552
400N
8970
9878
8766
1TR
0417
3TR
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
10TR
03087
86142
20TR
24332
30TR
71440
ĐB
754971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/10/16

000 552
117 663 64 65 66
226 25 771 77 70 78
332 887 82
440 42 9

Đà Lạt - 02/10/16

0123456789
00
8970
1440
4971
552
9682
6142
4332
7663
6364
6965
0625
8766
3426
0417
6677
3087
9878
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10A7
100N
96
200N
243
400N
3735
9278
0318
1TR
3013
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
10TR
84437
48036
20TR
58082
30TR
17002
ĐB
839414

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/10/16

002 08 556
114 11 13 18 6
220 778 73 78
337 36 33 35 882
443 996

TP. HCM - 01/10/16

0123456789
9020
0511
8082
7002
243
3013
0173
4133
9414
3735
96
4156
8036
4437
9278
0318
9978
3908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K1
100N
30
200N
827
400N
1060
4740
3140
1TR
0117
3TR
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
10TR
70807
71766
20TR
66734
30TR
32345
ĐB
731367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/10/16

007 00 05 5
117 667 66 60
227 777
334 31 39 30 885 86
445 40 40 9

Long An - 01/10/16

0123456789
30
1060
4740
3140
0800
3531
6734
7385
2505
2345
2486
1766
827
0117
3577
0807
1367
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T10
100N
26
200N
708
400N
5256
9643
9930
1TR
1112
3TR
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
10TR
41917
16421
20TR
39367
30TR
56899
ĐB
182797

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/10/16

007 08 08 553 56
117 12 667 61
221 26 775
330 887
443 997 99 91

Hậu Giang - 01/10/16

0123456789
9930
1991
3061
6421
1112
9643
9053
1375
26
5256
1287
5307
1917
9367
2797
708
5208
6899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M10K1
100N
92
200N
879
400N
2362
8277
9540
1TR
2570
3TR
58978
68108
36618
68379
34333
20724
23975
10TR
40445
75005
20TR
80557
30TR
86675
ĐB
432240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 01/10/16

005 08 557
118 662
224 775 78 79 75 70 77 79
333 8
440 45 40 992

Bình Phước - 01/10/16

0123456789
9540
2570
2240
92
2362
4333
0724
3975
0445
5005
6675
8277
0557
8978
8108
6618
879
8379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1