• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:11:05 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL36
100N
52
200N
187
400N
2362
0863
2860
1TR
2324
3TR
77744
60201
45617
60296
89341
21629
47020
10TR
04911
72940
20TR
38951
30TR
31413
ĐB
559903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/09/16

003 01 551 52
113 11 17 662 63 60
229 20 24 7
3887
440 44 41 996

Vĩnh Long - 02/09/16

0123456789
2860
7020
2940
0201
9341
4911
8951
52
2362
0863
1413
9903
2324
7744
0296
187
5617
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS36
100N
72
200N
516
400N
4771
3941
8873
1TR
6132
3TR
69088
10791
72087
78670
22406
69195
37193
10TR
56064
13600
20TR
51670
30TR
24598
ĐB
260460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/09/16

000 06 5
116 660 64
2770 70 71 73 72
332 888 87
441 998 91 95 93

Bình Dương - 02/09/16

0123456789
8670
3600
1670
0460
4771
3941
0791
72
6132
8873
7193
6064
9195
516
2406
2087
9088
4598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV36
100N
79
200N
133
400N
9435
0315
4205
1TR
6796
3TR
03302
57206
73894
99582
55003
47412
07131
10TR
11168
26267
20TR
97848
30TR
14655
ĐB
124452

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/09/16

002 06 03 05 552 55
112 15 668 67
2779
331 35 33 882
448 994 96

Trà Vinh - 02/09/16

0123456789
7131
3302
9582
7412
4452
133
5003
3894
9435
0315
4205
4655
6796
7206
6267
1168
7848
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K1
100N
66
200N
451
400N
7762
3935
0950
1TR
3359
3TR
01614
73051
80547
95780
50414
55573
83383
10TR
31648
02947
20TR
44786
30TR
20756
ĐB
642591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 01/09/16

0556 51 59 50 51
114 14 662 66
2773
335 886 80 83
448 47 47 991

Tây Ninh - 01/09/16

0123456789
0950
5780
451
3051
2591
7762
5573
3383
1614
0414
3935
66
4786
0756
0547
2947
1648
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K1
100N
96
200N
006
400N
4346
9774
0478
1TR
3193
3TR
57854
44746
80134
68751
53451
59329
27643
10TR
29741
18209
20TR
40881
30TR
77893
ĐB
570526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 01/09/16

009 06 554 51 51
16
226 29 774 78
334 881
441 46 43 46 993 93 96

An Giang - 01/09/16

0123456789
8751
3451
9741
0881
3193
7643
7893
9774
7854
0134
96
006
4346
4746
0526
0478
9329
8209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K1
100N
59
200N
015
400N
3614
5897
8393
1TR
4822
3TR
72875
50981
41968
33494
56654
84727
27695
10TR
63522
79997
20TR
37217
30TR
98892
ĐB
338961

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 01/09/16

0554 59
117 14 15 661 68
222 27 22 775
3881
4992 97 94 95 97 93

Bình Thuận - 01/09/16

0123456789
0981
8961
4822
3522
8892
8393
3614
3494
6654
015
2875
7695
5897
4727
9997
7217
1968
59
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1