• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7A7
100N
08
200N
901
400N
6056
7804
7557
1TR
1704
3TR
26704
81350
38823
28225
98114
41359
51310
10TR
23998
32707
20TR
73362
30TR
63174
ĐB
449603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/07/16

003 07 04 04 04 01 08 550 59 56 57
114 10 662
223 25 774
38
4998

TP. HCM - 02/07/16

0123456789
1350
1310
901
3362
8823
9603
7804
1704
6704
8114
3174
8225
6056
7557
2707
08
3998
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K1
100N
03
200N
278
400N
8212
9401
0839
1TR
0125
3TR
40631
05705
22025
38404
07485
78867
79865
10TR
89522
16624
20TR
56249
30TR
99104
ĐB
716800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/07/16

000 04 05 04 01 03 5
112 667 65
222 24 25 25 778
331 39 885
449 9

Long An - 02/07/16

0123456789
6800
9401
0631
8212
9522
03
8404
6624
9104
0125
5705
2025
7485
9865
8867
278
0839
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T7
100N
11
200N
039
400N
6370
0863
8391
1TR
7938
3TR
65313
51535
17355
76218
32554
74710
33043
10TR
54386
59040
20TR
01994
30TR
64736
ĐB
477009

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/07/16

009 555 54
113 18 10 11 663
2770
336 35 38 39 886
440 43 994 91

Hậu Giang - 02/07/16

0123456789
6370
4710
9040
11
8391
0863
5313
3043
2554
1994
1535
7355
4386
4736
7938
6218
039
7009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K1
100N
52
200N
570
400N
9553
8734
0960
1TR
9985
3TR
36632
81462
80100
88526
30899
31903
66851
10TR
05094
15470
20TR
09216
30TR
30022
ĐB
908054

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/07/16

000 03 554 51 53 52
116 662 60
222 26 770 70
332 34 885
4994 99

Bình Phước - 02/07/16

0123456789
570
0960
0100
5470
6851
52
6632
1462
0022
9553
1903
8734
5094
8054
9985
8526
9216
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL27
100N
70
200N
976
400N
5017
8780
4166
1TR
4493
3TR
45466
79301
52038
87272
35520
59307
94251
10TR
37121
64493
20TR
90200
30TR
71094
ĐB
678520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/07/16

000 01 07 551
117 666 66
220 21 20 772 76 70
338 880
4994 93 93

Vĩnh Long - 01/07/16

0123456789
70
8780
5520
0200
8520
9301
4251
7121
7272
4493
4493
1094
976
4166
5466
5017
9307
2038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS27
100N
13
200N
048
400N
3578
0589
0580
1TR
5670
3TR
45659
82394
13499
48365
12093
64618
72737
10TR
67382
52624
20TR
42156
30TR
86948
ĐB
697768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/07/16

0556 59
118 13 668 65
224 770 78
337 882 89 80
448 48 994 99 93

Bình Dương - 01/07/16

0123456789
0580
5670
7382
13
2093
2394
2624
8365
2156
2737
048
3578
4618
6948
7768
0589
5659
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV27
100N
12
200N
230
400N
8496
7039
8714
1TR
3112
3TR
97257
11907
01726
70217
37200
87003
59336
10TR
23176
93613
20TR
46988
30TR
54988
ĐB
056566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/07/16

007 00 03 557
113 17 12 14 12 666
226 776
336 39 30 888 88
4996

Trà Vinh - 01/07/16

0123456789
230
7200
12
3112
7003
3613
8714
8496
1726
9336
3176
6566
7257
1907
0217
6988
4988
7039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1