• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:03:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
49
200N
839
400N
8384
2157
2033
1TR
6884
3TR
79613
96898
31955
31462
09904
04952
64988
10TR
50115
66213
20TR
94842
30TR
35789
ĐB
754706

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 02/06/16

006 04 555 52 57
115 13 13 662
27
333 39 889 88 84 84
442 49 998

Tây Ninh - 02/06/16

0123456789
1462
4952
4842
2033
9613
6213
8384
6884
9904
1955
0115
4706
2157
6898
4988
49
839
5789
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K1
100N
64
200N
555
400N
9205
4999
9761
1TR
7178
3TR
85815
35792
06539
10375
99401
61912
95846
10TR
93169
32113
20TR
30313
30TR
71775
ĐB
094696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 02/06/16

001 05 555
113 13 15 12 669 61 64
2775 75 78
339 8
446 996 92 99

An Giang - 02/06/16

0123456789
9761
9401
5792
1912
2113
0313
64
555
9205
5815
0375
1775
5846
4696
7178
4999
6539
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
66
200N
855
400N
9190
3726
8445
1TR
5498
3TR
83464
34987
57933
56684
77244
36325
61314
10TR
24864
72873
20TR
14350
30TR
80305
ĐB
967978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/06/16

005 550 55
114 664 64 66
225 26 778 73
333 887 84
444 45 998 90

Bình Thuận - 02/06/16

0123456789
9190
4350
7933
2873
3464
6684
7244
1314
4864
855
8445
6325
0305
66
3726
4987
5498
7978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K1
100N
18
200N
999
400N
4788
1478
4200
1TR
9865
3TR
68991
63473
99970
21857
10937
84206
22995
10TR
00601
28035
20TR
40080
30TR
94960
ĐB
553042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/06/16

001 06 00 557
118 660 65
2773 70 78
335 37 880 88
442 991 95 99

Đồng Nai - 01/06/16

0123456789
4200
9970
0080
4960
8991
0601
3042
3473
9865
2995
8035
4206
1857
0937
18
4788
1478
999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
53
200N
666
400N
7416
5844
9497
1TR
5512
3TR
42186
69723
45982
09745
32789
27934
07891
10TR
38387
12261
20TR
56614
30TR
97125
ĐB
241708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/06/16

008 553
114 12 16 661 66
225 23 7
334 887 86 82 89
445 44 991 97

Cần Thơ - 01/06/16

0123456789
7891
2261
5512
5982
53
9723
5844
7934
6614
9745
7125
666
7416
2186
9497
8387
1708
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T06
100N
38
200N
033
400N
4929
2837
6211
1TR
4198
3TR
45541
37690
52889
07352
55741
60744
63350
10TR
20395
26364
20TR
29408
30TR
16640
ĐB
412212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/06/16

008 552 50
112 11 664
229 7
337 33 38 889
440 41 41 44 995 90 98

Sóc Trăng - 01/06/16

0123456789
7690
3350
6640
6211
5541
5741
7352
2212
033
0744
6364
0395
2837
38
4198
9408
4929
2889
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1