• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:27:21 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5A2
100N
89
200N
170
400N
9815
1562
0600
1TR
0364
3TR
00619
10506
63763
12403
60851
25739
42891
10TR
31851
64612
20TR
22868
30TR
80952
ĐB
615872

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/05/16

006 03 00 552 51 51
112 19 15 668 63 64 62
2772 70
339 889
4991

TP. HCM - 02/05/16

0123456789
170
0600
0851
2891
1851
1562
4612
0952
5872
3763
2403
0364
9815
0506
2868
89
0619
5739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B18
100N
71
200N
959
400N
7121
0754
8073
1TR
4881
3TR
23205
37422
13018
54898
04439
39614
37843
10TR
16768
51343
20TR
26585
30TR
44557
ĐB
759726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/05/16

005 557 54 59
118 14 668
226 22 21 773 71
339 885 81
443 43 998

Đồng Tháp - 02/05/16

0123456789
71
7121
4881
7422
8073
7843
1343
0754
9614
3205
6585
9726
4557
3018
4898
6768
959
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K1
100N
54
200N
676
400N
7149
8744
8832
1TR
6454
3TR
86083
38161
67864
46086
33429
92428
16870
10TR
39547
21888
20TR
30230
30TR
99239
ĐB
935357

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/05/16

0557 54 54
1661 64
229 28 770 76
339 30 32 888 83 86
447 49 44 9

Cà Mau - 02/05/16

0123456789
6870
0230
8161
8832
6083
54
8744
6454
7864
676
6086
9547
5357
2428
1888
7149
3429
9239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA5
100N
08
200N
495
400N
8507
8542
4970
1TR
9280
3TR
59639
57394
19190
10242
81254
76712
20976
10TR
74802
83879
20TR
97433
30TR
65983
ĐB
351912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 01/05/16

002 07 08 554
112 12 6
2779 76 70
333 39 883 80
442 42 994 90 95

Tiền Giang - 01/05/16

0123456789
4970
9280
9190
8542
0242
6712
4802
1912
7433
5983
7394
1254
495
0976
8507
08
9639
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K1
100N
66
200N
656
400N
3957
6858
3609
1TR
3172
3TR
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
10TR
80012
77330
20TR
20099
30TR
47934
ĐB
957704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/05/16

004 01 09 559 53 57 58 56
112 18 17 666
2772
334 30 8
440 41 999

Kiên Giang - 01/05/16

0123456789
7840
7330
0801
2741
3172
0012
0553
7934
7704
66
656
3957
3417
6858
6818
3609
3059
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K1
100N
49
200N
859
400N
1810
3107
2108
1TR
8156
3TR
75148
47914
50681
35299
60709
45642
82486
10TR
14141
31405
20TR
13687
30TR
28962
ĐB
947540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 01/05/16

005 09 07 08 556 59
114 10 662
27
3887 81 86
440 41 48 42 49 999

Đà Lạt - 01/05/16

0123456789
1810
7540
0681
4141
5642
8962
7914
1405
8156
2486
3107
3687
2108
5148
49
859
5299
0709
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1