• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:36:12 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4A7
100N
97
200N
434
400N
9407
0471
6865
1TR
5358
3TR
72353
58018
32863
14074
66620
55186
22475
10TR
33368
58955
20TR
18495
30TR
12815
ĐB
653215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/04/16

007 555 53 58
115 15 18 668 63 65
220 774 75 71
334 886
4995 97

TP. HCM - 02/04/16

0123456789
6620
0471
2353
2863
434
4074
6865
2475
8955
8495
2815
3215
5186
97
9407
5358
8018
3368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
50
200N
971
400N
2620
7067
1350
1TR
7666
3TR
88357
04907
50631
97353
65902
40353
34147
10TR
65991
53594
20TR
08143
30TR
47208
ĐB
361417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/04/16

008 07 02 557 53 53 50 50
117 666 67
220 771
331 8
443 47 991 94

Long An - 02/04/16

0123456789
50
2620
1350
971
0631
5991
5902
7353
0353
8143
3594
7666
7067
8357
4907
4147
1417
7208
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T4
100N
45
200N
745
400N
4212
8700
9648
1TR
7815
3TR
22120
37453
18221
81412
86127
61233
99573
10TR
79725
20435
20TR
08200
30TR
85319
ĐB
512968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/04/16

000 00 553
119 12 15 12 668
225 20 21 27 773
335 33 8
448 45 45 9

Hậu Giang - 02/04/16

0123456789
8700
2120
8200
8221
4212
1412
7453
1233
9573
45
745
7815
9725
0435
6127
9648
2968
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
99
200N
878
400N
1252
5570
6950
1TR
8195
3TR
63166
81991
42249
33815
36993
75172
53817
10TR
82824
04870
20TR
96410
30TR
07730
ĐB
237191

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/04/16

0552 50
110 15 17 666
224 770 72 70 78
330 8
449 991 91 93 95 99

Bình Phước - 02/04/16

0123456789
5570
6950
4870
6410
7730
1991
7191
1252
5172
6993
2824
8195
3815
3166
3817
878
99
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL14
100N
48
200N
213
400N
6521
9950
4377
1TR
8776
3TR
15735
43509
73646
76604
93967
69786
83421
10TR
14472
84545
20TR
51525
30TR
00997
ĐB
955109

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/04/16

009 09 04 550
113 667
225 21 21 772 76 77
335 886
445 46 48 997

Vĩnh Long - 01/04/16

0123456789
9950
6521
3421
4472
213
6604
5735
4545
1525
8776
3646
9786
4377
3967
0997
48
3509
5109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS14
100N
45
200N
938
400N
8759
8047
8068
1TR
8268
3TR
50475
37979
89836
93777
90502
09471
53043
10TR
81785
13856
20TR
54647
30TR
70229
ĐB
862587

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/04/16

002 556 59
1668 68
229 775 79 77 71
336 38 887 85
447 43 47 45 9

Bình Dương - 01/04/16

0123456789
9471
0502
3043
45
0475
1785
9836
3856
8047
3777
4647
2587
938
8068
8268
8759
7979
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV14
100N
50
200N
660
400N
1014
9174
7730
1TR
4497
3TR
44717
48498
37118
94051
31597
02607
99623
10TR
54404
03095
20TR
92032
30TR
17494
ĐB
429078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/04/16

004 07 551 50
117 18 14 660
223 778 74
332 30 8
4994 95 98 97 97

Trà Vinh - 01/04/16

0123456789
50
660
7730
4051
2032
9623
1014
9174
4404
7494
3095
4497
4717
1597
2607
8498
7118
9078
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1