• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K05T02
100N
69
200N
218
400N
6912
4484
4613
1TR
2008
3TR
53299
76618
15465
28397
92297
00621
73254
10TR
03354
47765
20TR
16241
30TR
21472
ĐB
826966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 02/02/16

008 554 54
118 12 13 18 666 65 65 69
221 772
3884
441 999 97 97

Bến Tre - 02/02/16

0123456789
0621
6241
6912
1472
4613
4484
3254
3354
5465
7765
6966
8397
2297
218
2008
6618
69
3299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2A
100N
62
200N
154
400N
8402
8659
3836
1TR
0460
3TR
98315
16825
95633
73779
36778
81863
96228
10TR
18356
43556
20TR
22537
30TR
96942
ĐB
847591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 02/02/16

002 556 56 59 54
115 663 60 62
225 28 779 78
337 33 36 8
442 991

Vũng Tàu - 02/02/16

0123456789
0460
7591
62
8402
6942
5633
1863
154
8315
6825
3836
8356
3556
2537
6778
6228
8659
3779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K1
100N
33
200N
604
400N
1476
7365
7210
1TR
5466
3TR
06695
72491
19963
35007
74316
85566
11364
10TR
29358
85412
20TR
34948
30TR
35164
ĐB
249152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/02/16

007 04 552 58
112 16 10 664 63 66 64 66 65
2776
333 8
448 995 91

Bạc Liêu - 02/02/16

0123456789
7210
2491
5412
9152
33
9963
604
1364
5164
7365
6695
1476
5466
4316
5566
5007
9358
4948
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2A2
100N
87
200N
291
400N
7111
2204
3671
1TR
1958
3TR
25002
95826
01552
81678
99294
71292
47415
10TR
28197
87098
20TR
07567
30TR
11164
ĐB
432078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/02/16

002 04 552 58
115 11 664 67
226 778 78 71
3887
4997 98 94 92 91

TP. HCM - 01/02/16

0123456789
291
7111
3671
5002
1552
1292
2204
9294
1164
7415
5826
87
8197
7567
1958
1678
7098
2078
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B05
100N
91
200N
527
400N
3245
8539
2793
1TR
9890
3TR
14192
79421
60424
45660
28220
06486
90713
10TR
30718
72986
20TR
52969
30TR
33293
ĐB
330285

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 01/02/16

05
118 13 669 60
221 24 20 27 7
339 885 86 86
445 993 92 90 93 91

Đồng Tháp - 01/02/16

0123456789
9890
5660
8220
91
9421
4192
2793
0713
3293
0424
3245
0285
6486
2986
527
0718
8539
2969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K1
100N
50
200N
045
400N
1923
6350
9982
1TR
8875
3TR
88316
95913
10610
19865
61996
31064
81944
10TR
92857
70785
20TR
60788
30TR
78019
ĐB
619591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 01/02/16

0557 50 50
119 16 13 10 665 64
223 775
3888 85 82
444 45 991 96

Cà Mau - 01/02/16

0123456789
50
6350
0610
9591
9982
1923
5913
1064
1944
045
8875
9865
0785
8316
1996
2857
0788
8019
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1