• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:12:10 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1A7
100N
57
200N
435
400N
6139
2695
6833
1TR
8299
3TR
28258
38316
29065
38463
70641
27496
11405
10TR
56085
12495
20TR
70862
30TR
43802
ĐB
196828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/01/16

002 05 558 57
116 662 65 63
228 7
339 33 35 885
441 995 96 99 95

TP. HCM - 02/01/16

0123456789
0641
0862
3802
6833
8463
435
2695
9065
1405
6085
2495
8316
7496
57
8258
6828
6139
8299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
31
200N
885
400N
3911
1624
8687
1TR
1838
3TR
28751
07676
71215
85476
23476
16724
23014
10TR
88789
79546
20TR
63205
30TR
48396
ĐB
363188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/01/16

005 551
115 14 11 6
224 24 776 76 76
338 31 888 89 87 85
446 996

Long An - 02/01/16

0123456789
31
3911
8751
1624
6724
3014
885
1215
3205
7676
5476
3476
9546
8396
8687
1838
3188
8789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T1
100N
85
200N
569
400N
7863
9825
6987
1TR
3892
3TR
14408
48066
35615
64322
94564
86767
91696
10TR
83650
18882
20TR
12858
30TR
06775
ĐB
183887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/01/16

008 558 50
115 666 64 67 63 69
222 25 775
3887 82 87 85
4996 92

Hậu Giang - 02/01/16

0123456789
3650
3892
4322
8882
7863
4564
85
9825
5615
6775
8066
1696
6987
6767
3887
4408
2858
569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
60
200N
886
400N
8129
7092
3710
1TR
1906
3TR
23553
28510
88141
51920
03435
72594
51457
10TR
98965
91073
20TR
29800
30TR
90100
ĐB
513602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/01/16

002 00 00 06 553 57
110 10 665 60
220 29 773
335 886
441 994 92

Bình Phước - 02/01/16

0123456789
60
3710
8510
1920
9800
0100
8141
7092
3602
3553
1073
2594
3435
8965
886
1906
1457
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL01
100N
26
200N
951
400N
4766
6479
0765
1TR
8364
3TR
28767
34615
41228
67571
82979
71279
43450
10TR
01711
00362
20TR
02244
30TR
87712
ĐB
350421

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/01/16

0550 51
112 11 15 662 67 64 66 65
221 28 26 771 79 79 79
38
444 9

Vĩnh Long - 01/01/16

0123456789
3450
951
7571
1711
0421
0362
7712
8364
2244
0765
4615
26
4766
8767
1228
6479
2979
1279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS01
100N
66
200N
724
400N
6029
6155
9916
1TR
4234
3TR
84484
91049
67821
57620
25563
32699
60877
10TR
96433
92949
20TR
87467
30TR
95630
ĐB
855150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/01/16

0550 55
116 667 63 66
221 20 29 24 777
330 33 34 884
449 49 999

Bình Dương - 01/01/16

0123456789
7620
5630
5150
7821
5563
6433
724
4234
4484
6155
66
9916
0877
7467
6029
1049
2699
2949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV01
100N
22
200N
717
400N
6953
6665
4756
1TR
1112
3TR
86993
01644
07030
62155
37078
87225
91800
10TR
87245
88040
20TR
26310
30TR
71255
ĐB
172178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/01/16

000 555 55 53 56
110 12 17 665
225 22 778 78
330 8
445 40 44 993

Trà Vinh - 01/01/16

0123456789
7030
1800
8040
6310
22
1112
6953
6993
1644
6665
2155
7225
7245
1255
4756
717
7078
2178
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1