• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:34:54 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K48T12
100N
80
200N
244
400N
4774
9037
7384
1TR
8018
3TR
73737
13441
13931
08727
44580
97540
12695
10TR
80698
40549
20TR
93589
30TR
27737
ĐB
042309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 01/12/15

009 5
118 6
227 774
337 37 31 37 889 80 84 80
449 41 40 44 998 95

Bến Tre - 01/12/15

0123456789
80
4580
7540
3441
3931
244
4774
7384
2695
9037
3737
8727
7737
8018
0698
0549
3589
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12A
100N
25
200N
594
400N
9981
5580
9195
1TR
5433
3TR
84051
19377
09250
86245
92741
09705
00910
10TR
69190
56258
20TR
07246
30TR
50120
ĐB
843879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 01/12/15

005 558 51 50
110 6
220 25 779 77
333 881 80
446 45 41 990 95 94

Vũng Tàu - 01/12/15

0123456789
5580
9250
0910
9190
0120
9981
4051
2741
5433
594
25
9195
6245
9705
7246
9377
6258
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K1
100N
85
200N
839
400N
3899
5014
9183
1TR
6111
3TR
15321
29859
87227
73232
15714
01333
40751
10TR
35499
99077
20TR
50830
30TR
67068
ĐB
141424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 01/12/15

0559 51
114 11 14 668
224 21 27 777
330 32 33 39 883 85
4999 99

Bạc Liêu - 01/12/15

0123456789
0830
6111
5321
0751
3232
9183
1333
5014
5714
1424
85
7227
9077
7068
839
3899
9859
5499
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11E2
100N
59
200N
073
400N
0973
7422
4038
1TR
6858
3TR
13402
63671
38816
02765
95002
46314
33915
10TR
40898
13159
20TR
89212
30TR
23829
ĐB
386019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/11/15

002 02 559 58 59
119 12 16 14 15 665
229 22 771 73 73
338 8
4998

TP. HCM - 30/11/15

0123456789
3671
7422
3402
5002
9212
073
0973
6314
2765
3915
8816
4038
6858
0898
59
3159
3829
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A49
100N
99
200N
914
400N
3317
2730
8758
1TR
8864
3TR
95596
51866
38534
66889
77697
07448
31344
10TR
66116
60017
20TR
89060
30TR
41363
ĐB
132479

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/11/15

0558
116 17 17 14 663 60 66 64
2779
334 30 889
448 44 996 97 99

Đồng Tháp - 30/11/15

0123456789
2730
9060
1363
914
8864
8534
1344
5596
1866
6116
3317
7697
0017
8758
7448
99
6889
2479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K5
100N
78
200N
073
400N
3329
9204
2888
1TR
7895
3TR
89005
33853
70813
93995
24928
40420
56692
10TR
34476
11820
20TR
33237
30TR
47012
ĐB
974196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 30/11/15

005 04 553
112 13 6
220 28 20 29 776 73 78
337 888
4996 95 92 95

Cà Mau - 30/11/15

0123456789
0420
1820
6692
7012
073
3853
0813
9204
7895
9005
3995
4476
4196
3237
78
2888
4928
3329
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1