• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:52:25 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10A7
100N
96
200N
243
400N
3735
9278
0318
1TR
3013
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
10TR
84437
48036
20TR
58082
30TR
17002
ĐB
839414

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/10/16

002 08 556
114 11 13 18 6
220 778 73 78
337 36 33 35 882
443 996

TP. HCM - 01/10/16

0123456789
9020
0511
8082
7002
243
3013
0173
4133
9414
3735
96
4156
8036
4437
9278
0318
9978
3908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K1
100N
30
200N
827
400N
1060
4740
3140
1TR
0117
3TR
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
10TR
70807
71766
20TR
66734
30TR
32345
ĐB
731367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/10/16

007 00 05 5
117 667 66 60
227 777
334 31 39 30 885 86
445 40 40 9

Long An - 01/10/16

0123456789
30
1060
4740
3140
0800
3531
6734
7385
2505
2345
2486
1766
827
0117
3577
0807
1367
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T10
100N
26
200N
708
400N
5256
9643
9930
1TR
1112
3TR
31991
91287
75307
53061
99053
81375
85208
10TR
41917
16421
20TR
39367
30TR
56899
ĐB
182797

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/10/16

007 08 08 553 56
117 12 667 61
221 26 775
330 887
443 997 99 91

Hậu Giang - 01/10/16

0123456789
9930
1991
3061
6421
1112
9643
9053
1375
26
5256
1287
5307
1917
9367
2797
708
5208
6899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M10K1
100N
92
200N
879
400N
2362
8277
9540
1TR
2570
3TR
58978
68108
36618
68379
34333
20724
23975
10TR
40445
75005
20TR
80557
30TR
86675
ĐB
432240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 01/10/16

005 08 557
118 662
224 775 78 79 75 70 77 79
333 8
440 45 40 992

Bình Phước - 01/10/16

0123456789
9540
2570
2240
92
2362
4333
0724
3975
0445
5005
6675
8277
0557
8978
8108
6618
879
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL40
100N
99
200N
096
400N
9017
7950
7826
1TR
9923
3TR
46520
03877
20839
50194
03070
03934
71395
10TR
19966
72872
20TR
58851
30TR
08674
ĐB
726410

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 30/09/16

0551 50
110 17 666
220 23 26 774 72 77 70
339 34 8
4994 95 96 99

Vĩnh Long - 30/09/16

0123456789
7950
6520
3070
6410
8851
2872
9923
0194
3934
8674
1395
096
7826
9966
9017
3877
99
0839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS40
100N
99
200N
684
400N
8192
6767
2814
1TR
6482
3TR
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
10TR
97924
94135
20TR
69005
30TR
37256
ĐB
765235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 30/09/16

005 556 59
111 14 669 67
224 25 7
335 35 39 882 84
447 998 92 99

Bình Dương - 30/09/16

0123456789
6411
8192
6482
684
2814
7924
8025
4135
9005
5235
7256
6767
2847
8398
99
0559
1769
4839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV40
100N
93
200N
582
400N
7093
0431
4819
1TR
7267
3TR
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
10TR
98096
98840
20TR
43309
30TR
46001
ĐB
830447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 30/09/16

001 09 5
119 663 67
227 29 772
335 31 884 82
447 40 996 96 93 93

Trà Vinh - 30/09/16

0123456789
8840
0431
6001
582
5972
93
7093
8863
9684
9435
7396
8096
7267
6627
0447
4819
6129
3309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1