• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:13:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL27
100N
70
200N
976
400N
5017
8780
4166
1TR
4493
3TR
45466
79301
52038
87272
35520
59307
94251
10TR
37121
64493
20TR
90200
30TR
71094
ĐB
678520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/07/16

000 01 07 551
117 666 66
220 21 20 772 76 70
338 880
4994 93 93

Vĩnh Long - 01/07/16

0123456789
70
8780
5520
0200
8520
9301
4251
7121
7272
4493
4493
1094
976
4166
5466
5017
9307
2038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS27
100N
13
200N
048
400N
3578
0589
0580
1TR
5670
3TR
45659
82394
13499
48365
12093
64618
72737
10TR
67382
52624
20TR
42156
30TR
86948
ĐB
697768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/07/16

0556 59
118 13 668 65
224 770 78
337 882 89 80
448 48 994 99 93

Bình Dương - 01/07/16

0123456789
0580
5670
7382
13
2093
2394
2624
8365
2156
2737
048
3578
4618
6948
7768
0589
5659
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV27
100N
12
200N
230
400N
8496
7039
8714
1TR
3112
3TR
97257
11907
01726
70217
37200
87003
59336
10TR
23176
93613
20TR
46988
30TR
54988
ĐB
056566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/07/16

007 00 03 557
113 17 12 14 12 666
226 776
336 39 30 888 88
4996

Trà Vinh - 01/07/16

0123456789
230
7200
12
3112
7003
3613
8714
8496
1726
9336
3176
6566
7257
1907
0217
6988
4988
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
82
200N
381
400N
6131
4815
3581
1TR
4043
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
10TR
25492
16610
20TR
44053
30TR
27282
ĐB
707252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/06/16

000 552 53 54
110 15 662
27
331 882 81 81 82
445 45 40 41 43 992

Tây Ninh - 30/06/16

0123456789
5440
4100
6610
381
6131
3581
7641
82
8162
5492
7282
7252
4043
4053
5754
4815
6145
4145
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K5
100N
69
200N
487
400N
8132
4429
1339
1TR
0326
3TR
37416
13185
67367
71695
27054
84314
22789
10TR
56219
48680
20TR
25760
30TR
13946
ĐB
806627

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 30/06/16

0554
119 16 14 660 67 69
227 26 29 7
332 39 880 85 89 87
446 995

An Giang - 30/06/16

0123456789
8680
5760
8132
7054
4314
3185
1695
0326
7416
3946
487
7367
6627
69
4429
1339
2789
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
25
200N
487
400N
0120
9501
0022
1TR
8046
3TR
25181
81503
77752
93176
29815
93388
51678
10TR
00150
73966
20TR
72748
30TR
52584
ĐB
505350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/06/16

003 01 550 50 52
115 666
220 22 25 776 78
3884 81 88 87
448 46 9

Bình Thuận - 30/06/16

0123456789
0120
0150
5350
9501
5181
0022
7752
1503
2584
25
9815
8046
3176
3966
487
3388
1678
2748
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1