• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:04:36 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA5
100N
08
200N
495
400N
8507
8542
4970
1TR
9280
3TR
59639
57394
19190
10242
81254
76712
20976
10TR
74802
83879
20TR
97433
30TR
65983
ĐB
351912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 01/05/16

002 07 08 554
112 12 6
2779 76 70
333 39 883 80
442 42 994 90 95

Tiền Giang - 01/05/16

0123456789
4970
9280
9190
8542
0242
6712
4802
1912
7433
5983
7394
1254
495
0976
8507
08
9639
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K1
100N
66
200N
656
400N
3957
6858
3609
1TR
3172
3TR
63059
90801
56818
20553
67840
13417
42741
10TR
80012
77330
20TR
20099
30TR
47934
ĐB
957704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/05/16

004 01 09 559 53 57 58 56
112 18 17 666
2772
334 30 8
440 41 999

Kiên Giang - 01/05/16

0123456789
7840
7330
0801
2741
3172
0012
0553
7934
7704
66
656
3957
3417
6858
6818
3609
3059
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K1
100N
49
200N
859
400N
1810
3107
2108
1TR
8156
3TR
75148
47914
50681
35299
60709
45642
82486
10TR
14141
31405
20TR
13687
30TR
28962
ĐB
947540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 01/05/16

005 09 07 08 556 59
114 10 662
27
3887 81 86
440 41 48 42 49 999

Đà Lạt - 01/05/16

0123456789
1810
7540
0681
4141
5642
8962
7914
1405
8156
2486
3107
3687
2108
5148
49
859
5299
0709
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4E7
100N
89
200N
759
400N
0470
8099
7114
1TR
4341
3TR
80605
61869
57552
89089
51649
86454
56057
10TR
88005
73902
20TR
10214
30TR
13291
ĐB
569217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/04/16

005 02 05 552 54 57 59
117 14 14 669
2770
3889 89
449 41 991 99

TP. HCM - 30/04/16

0123456789
0470
4341
3291
7552
3902
7114
6454
0214
0605
8005
6057
9217
89
759
8099
1869
9089
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K5
100N
83
200N
112
400N
4876
3338
1271
1TR
4746
3TR
09929
74629
90367
72131
33691
69913
01467
10TR
93436
11535
20TR
57576
30TR
49447
ĐB
786206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/04/16

006 5
113 12 667 67
229 29 776 76 71
336 35 31 38 883
447 46 991

Long An - 30/04/16

0123456789
1271
2131
3691
112
83
9913
1535
4876
4746
3436
7576
6206
0367
1467
9447
3338
9929
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T4
100N
77
200N
500
400N
1446
7076
0547
1TR
5903
3TR
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
10TR
94748
61328
20TR
69074
30TR
73510
ĐB
174367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/04/16

003 00 559 52
110 667 63
228 24 24 774 76 77
3884
448 46 47 995

Hậu Giang - 30/04/16

0123456789
500
3510
3152
5903
4063
5724
9624
2284
9074
6495
1446
7076
77
0547
4367
4748
1328
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K5
100N
08
200N
200
400N
8830
8604
3618
1TR
3064
3TR
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
10TR
14306
99221
20TR
03636
30TR
21988
ĐB
456825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/04/16

006 04 00 08 554 57
118 669 64
225 21 29 7
336 30 30 888
443 999

Bình Phước - 30/04/16

0123456789
200
8830
7730
9221
9343
8604
3064
3454
6825
4306
3636
4857
08
3618
1988
8069
0699
5129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1