• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:51:52 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL14
100N
48
200N
213
400N
6521
9950
4377
1TR
8776
3TR
15735
43509
73646
76604
93967
69786
83421
10TR
14472
84545
20TR
51525
30TR
00997
ĐB
955109

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/04/16

009 09 04 550
113 667
225 21 21 772 76 77
335 886
445 46 48 997

Vĩnh Long - 01/04/16

0123456789
9950
6521
3421
4472
213
6604
5735
4545
1525
8776
3646
9786
4377
3967
0997
48
3509
5109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS14
100N
45
200N
938
400N
8759
8047
8068
1TR
8268
3TR
50475
37979
89836
93777
90502
09471
53043
10TR
81785
13856
20TR
54647
30TR
70229
ĐB
862587

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/04/16

002 556 59
1668 68
229 775 79 77 71
336 38 887 85
447 43 47 45 9

Bình Dương - 01/04/16

0123456789
9471
0502
3043
45
0475
1785
9836
3856
8047
3777
4647
2587
938
8068
8268
8759
7979
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV14
100N
50
200N
660
400N
1014
9174
7730
1TR
4497
3TR
44717
48498
37118
94051
31597
02607
99623
10TR
54404
03095
20TR
92032
30TR
17494
ĐB
429078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/04/16

004 07 551 50
117 18 14 660
223 778 74
332 30 8
4994 95 98 97 97

Trà Vinh - 01/04/16

0123456789
50
660
7730
4051
2032
9623
1014
9174
4404
7494
3095
4497
4717
1597
2607
8498
7118
9078
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K5
100N
48
200N
645
400N
9539
3040
6957
1TR
7712
3TR
29113
76985
80417
71611
47652
69725
87897
10TR
71022
86048
20TR
49944
30TR
72812
ĐB
377909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 31/03/16

009 552 57
112 13 17 11 12 6
222 25 7
339 885
444 48 40 45 48 997

Tây Ninh - 31/03/16

0123456789
3040
1611
7712
7652
1022
2812
9113
9944
645
6985
9725
6957
0417
7897
48
6048
9539
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K5
100N
21
200N
372
400N
1617
8938
9604
1TR
3958
3TR
11605
08379
39053
83607
43431
75170
57290
10TR
57633
83530
20TR
45386
30TR
04953
ĐB
379021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 31/03/16

005 07 04 553 53 58
117 6
221 21 779 70 72
333 30 31 38 886
4990

An Giang - 31/03/16

0123456789
5170
7290
3530
21
3431
9021
372
9053
7633
4953
9604
1605
5386
1617
3607
8938
3958
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K5
100N
05
200N
419
400N
4226
0134
9302
1TR
4865
3TR
39159
64379
95696
89870
15624
75151
57144
10TR
52947
03575
20TR
54374
30TR
71967
ĐB
021692

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 31/03/16

002 05 559 51
119 667 65
224 26 774 75 79 70
334 8
447 44 992 96

Bình Thuận - 31/03/16

0123456789
9870
5151
9302
1692
0134
5624
7144
4374
05
4865
3575
4226
5696
2947
1967
419
9159
4379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1