• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K09T3
100N
74
200N
714
400N
4760
6739
1749
1TR
4524
3TR
50113
16605
24548
42663
84147
80432
31416
10TR
75933
78528
20TR
70586
30TR
48124
ĐB
592918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 01/03/16

005 5
118 13 16 14 663 60
224 28 24 774
333 32 39 886
448 47 49 9

Bến Tre - 01/03/16

0123456789
4760
0432
0113
2663
5933
74
714
4524
8124
6605
1416
0586
4147
4548
8528
2918
6739
1749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3A
100N
76
200N
433
400N
9945
7555
3717
1TR
3068
3TR
21223
31563
52899
04549
85581
63815
38712
10TR
87044
71524
20TR
70407
30TR
08482
ĐB
853960

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 01/03/16

007 555
115 12 17 660 63 68
224 23 776
333 882 81
444 49 45 999

Vũng Tàu - 01/03/16

0123456789
3960
5581
8712
8482
433
1223
1563
7044
1524
9945
7555
3815
76
3717
0407
3068
2899
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K1
100N
44
200N
683
400N
4321
6822
6966
1TR
9294
3TR
98384
25882
61812
14166
53623
21955
98033
10TR
25951
09375
20TR
96523
30TR
98889
ĐB
023243

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 01/03/16

0551 55
112 666 66
223 23 21 22 775
333 889 84 82 83
443 44 994

Bạc Liêu - 01/03/16

0123456789
4321
5951
6822
5882
1812
683
3623
8033
6523
3243
44
9294
8384
1955
9375
6966
4166
8889
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2E2
100N
95
200N
587
400N
2491
1140
6201
1TR
9833
3TR
17067
12935
99834
78300
94850
75991
73742
10TR
10097
58731
20TR
01267
30TR
69467
ĐB
986293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 29/02/16

000 01 550
1667 67 67
27
331 35 34 33 887
442 40 993 97 91 91 95

TP. HCM - 29/02/16

0123456789
1140
8300
4850
2491
6201
5991
8731
3742
9833
6293
9834
95
2935
587
7067
0097
1267
9467
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B09
100N
51
200N
047
400N
7647
6834
3525
1TR
0099
3TR
34402
78076
63872
43900
88958
70723
11558
10TR
53872
14737
20TR
48233
30TR
38740
ĐB
336341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/02/16

002 00 558 58 51
16
223 25 772 76 72
333 37 34 8
441 40 47 47 999

Đồng Tháp - 29/02/16

0123456789
3900
8740
51
6341
4402
3872
3872
0723
8233
6834
3525
8076
047
7647
4737
8958
1558
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K5
100N
89
200N
520
400N
3754
4463
9029
1TR
5822
3TR
86518
26855
20819
85061
27120
05564
58060
10TR
84675
16999
20TR
82556
30TR
44470
ĐB
019200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 29/02/16

000 556 55 54
118 19 661 64 60 63
220 22 29 20 770 75
3889
4999

Cà Mau - 29/02/16

0123456789
520
7120
8060
4470
9200
5061
5822
4463
3754
5564
6855
4675
2556
6518
89
9029
0819
6999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1