• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:38:18 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL01
100N
26
200N
951
400N
4766
6479
0765
1TR
8364
3TR
28767
34615
41228
67571
82979
71279
43450
10TR
01711
00362
20TR
02244
30TR
87712
ĐB
350421

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/01/16

0550 51
112 11 15 662 67 64 66 65
221 28 26 771 79 79 79
38
444 9

Vĩnh Long - 01/01/16

0123456789
3450
951
7571
1711
0421
0362
7712
8364
2244
0765
4615
26
4766
8767
1228
6479
2979
1279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS01
100N
66
200N
724
400N
6029
6155
9916
1TR
4234
3TR
84484
91049
67821
57620
25563
32699
60877
10TR
96433
92949
20TR
87467
30TR
95630
ĐB
855150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/01/16

0550 55
116 667 63 66
221 20 29 24 777
330 33 34 884
449 49 999

Bình Dương - 01/01/16

0123456789
7620
5630
5150
7821
5563
6433
724
4234
4484
6155
66
9916
0877
7467
6029
1049
2699
2949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV01
100N
22
200N
717
400N
6953
6665
4756
1TR
1112
3TR
86993
01644
07030
62155
37078
87225
91800
10TR
87245
88040
20TR
26310
30TR
71255
ĐB
172178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/01/16

000 555 55 53 56
110 12 17 665
225 22 778 78
330 8
445 40 44 993

Trà Vinh - 01/01/16

0123456789
7030
1800
8040
6310
22
1112
6953
6993
1644
6665
2155
7225
7245
1255
4756
717
7078
2178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K5
100N
74
200N
087
400N
4473
3808
2279
1TR
0571
3TR
16260
17317
57349
96378
07731
72815
38813
10TR
93860
68450
20TR
28807
30TR
01358
ĐB
667835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 31/12/15

007 08 558 50
117 15 13 660 60
2778 71 73 79 74
335 31 887
449 9

Tây Ninh - 31/12/15

0123456789
6260
3860
8450
0571
7731
4473
8813
74
2815
7835
087
7317
8807
3808
6378
1358
2279
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K5
100N
81
200N
266
400N
1865
3886
4838
1TR
2730
3TR
55836
78325
97271
79462
73155
68769
00409
10TR
13187
71865
20TR
51291
30TR
59242
ĐB
166891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 31/12/15

009 555
1665 62 69 65 66
225 771
336 30 38 887 86 81
442 991 91

An Giang - 31/12/15

0123456789
2730
81
7271
1291
6891
9462
9242
1865
8325
3155
1865
266
3886
5836
3187
4838
8769
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K5
100N
04
200N
956
400N
5789
2133
7045
1TR
1835
3TR
80264
52760
18582
96100
10550
36689
96927
10TR
08080
80970
20TR
83894
30TR
38253
ĐB
257952

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 31/12/15

000 04 552 53 50 56
1664 60
227 770
335 33 880 82 89 89
445 994

Bình Thuận - 31/12/15

0123456789
2760
6100
0550
8080
0970
8582
7952
2133
8253
04
0264
3894
7045
1835
956
6927
5789
6689
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1