• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:09:43 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K4
100N
72
200N
086
400N
5209
9180
5471
1TR
0573
3TR
48190
20205
27450
56978
31642
04955
88457
10TR
97579
65698
20TR
39781
30TR
84264
ĐB
700384

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 26/10/16

005 09 550 55 57
1664
2779 78 73 71 72
3884 81 80 86
442 998 90

Đồng Nai - 26/10/16

0123456789
9180
8190
7450
5471
9781
72
1642
0573
4264
0384
0205
4955
086
8457
6978
5698
5209
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T10
100N
98
200N
480
400N
9727
2711
4230
1TR
4081
3TR
26847
57245
00815
57297
07963
70891
49964
10TR
96599
41497
20TR
79965
30TR
00579
ĐB
233321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 26/10/16

05
115 11 665 63 64
221 27 779
330 881 80
447 45 999 97 97 91 98

Cần Thơ - 26/10/16

0123456789
480
4230
2711
4081
0891
3321
7963
9964
7245
0815
9965
9727
6847
7297
1497
98
6599
0579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T10
100N
69
200N
592
400N
6120
6798
1678
1TR
1297
3TR
83610
46487
05587
92165
39777
87939
73787
10TR
90834
34737
20TR
74859
30TR
78207
ĐB
191856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/16

007 556 59
110 665 69
220 777 78
334 37 39 887 87 87
4997 98 92

Sóc Trăng - 26/10/16

0123456789
6120
3610
592
0834
2165
1856
1297
6487
5587
9777
3787
4737
8207
6798
1678
69
7939
4859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K43-T10
100N
98
200N
364
400N
5324
1803
4060
1TR
7487
3TR
75971
99183
36293
98645
00923
91220
74284
10TR
56836
42486
20TR
83803
30TR
30071
ĐB
185037

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 25/10/16

003 03 5
1660 64
223 20 24 771 71
337 36 886 83 84 87
445 993 98

Bến Tre - 25/10/16

0123456789
4060
1220
5971
0071
1803
9183
6293
0923
3803
364
5324
4284
8645
6836
2486
7487
5037
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10D
100N
81
200N
286
400N
7013
6415
4100
1TR
1233
3TR
99773
65532
12499
81663
46742
95915
71438
10TR
84229
05580
20TR
07086
30TR
64838
ĐB
812723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/16

000 5
115 13 15 663
223 29 773
338 32 38 33 886 80 86 81
442 999

Vũng Tàu - 25/10/16

0123456789
4100
5580
81
5532
6742
7013
1233
9773
1663
2723
6415
5915
286
7086
1438
4838
2499
4229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10K4
100N
95
200N
970
400N
0048
6776
5843
1TR
0095
3TR
01348
73496
50037
82860
84582
33615
01942
10TR
94955
52951
20TR
59964
30TR
04059
ĐB
945180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/16

0559 55 51
115 664 60
2776 70
337 880 82
448 42 48 43 996 95 95

Bạc Liêu - 25/10/16

0123456789
970
2860
5180
2951
4582
1942
5843
9964
95
0095
3615
4955
6776
3496
0037
0048
1348
4059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1