• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
76011
G.Nhất
79702
G.Nhì
23731
23648
G.Ba
43766
64124
11986
58419
59792
45638
G.Tư
9562
4624
1661
8481
G.Năm
1592
4879
3824
0065
1690
9554
G.Sáu
529
988
872
G.Bảy
21
54
90
80

Hải Phòng - 29/01/16

0123456789
1690
90
80
3731
1661
8481
21
6011
9702
9792
9562
1592
872
4124
4624
3824
9554
54
0065
3766
1986
3648
5638
988
8419
4879
529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
12792
G.Nhất
30951
G.Nhì
99703
21978
G.Ba
00999
92929
09221
33971
90858
55982
G.Tư
2686
5306
6029
8463
G.Năm
4428
9926
0245
5262
6956
9525
G.Sáu
808
551
152
G.Bảy
33
24
63
09

Hà Nội - 28/01/16

0123456789
0951
9221
3971
551
5982
5262
152
2792
9703
8463
33
63
24
0245
9525
2686
5306
9926
6956
1978
0858
4428
808
0999
2929
6029
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
11201
G.Nhất
39303
G.Nhì
50907
33306
G.Ba
51550
59727
17828
36333
35503
35910
G.Tư
5919
3212
1678
9466
G.Năm
3912
1392
5364
8422
5439
9083
G.Sáu
947
552
933
G.Bảy
60
92
31
48

Bắc Ninh - 27/01/16

0123456789
1550
5910
60
31
1201
3212
3912
1392
8422
552
92
9303
6333
5503
9083
933
5364
3306
9466
0907
9727
947
7828
1678
48
5919
5439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
76605
G.Nhất
16203
G.Nhì
13575
46499
G.Ba
99695
54466
31949
06307
49316
87188
G.Tư
0304
3729
7997
2738
G.Năm
5279
6035
7635
0332
6432
7384
G.Sáu
352
885
593
G.Bảy
81
98
67
24

Quảng Ninh - 26/01/16

0123456789
81
0332
6432
352
6203
593
0304
7384
24
3575
9695
6035
7635
885
6605
4466
9316
6307
7997
67
7188
2738
98
6499
1949
3729
5279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
11704
G.Nhất
41169
G.Nhì
82130
49549
G.Ba
79468
47171
91538
80233
41597
20753
G.Tư
3394
3569
1240
4453
G.Năm
6976
6226
1301
7385
9320
3311
G.Sáu
565
520
236
G.Bảy
09
54
68
98

Hà Nội - 25/01/16

0123456789
2130
1240
9320
520
7171
1301
3311
0233
0753
4453
3394
54
1704
7385
565
6976
6226
236
1597
9468
1538
68
98
1169
9549
3569
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
29150
G.Nhất
10219
G.Nhì
61033
87883
G.Ba
21202
73889
67929
45631
40448
91587
G.Tư
7951
1912
4335
5104
G.Năm
8434
1197
0550
4881
5228
5823
G.Sáu
882
310
153
G.Bảy
49
52
84
94

Thái Bình - 24/01/16

0123456789
0550
310
9150
5631
7951
4881
1202
1912
882
52
1033
7883
5823
153
5104
8434
84
94
4335
1587
1197
0448
5228
0219
3889
7929
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
20282
G.Nhất
05101
G.Nhì
23905
19792
G.Ba
31590
76280
99488
44377
08481
94192
G.Tư
2803
6667
7883
5021
G.Năm
0831
6789
1367
9783
7046
2209
G.Sáu
074
617
464
G.Bảy
99
94
93
50

Nam Định - 23/01/16

0123456789
1590
6280
50
5101
8481
5021
0831
9792
4192
0282
2803
7883
9783
93
074
464
94
3905
7046
4377
6667
1367
617
9488
6789
2209
99
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1