• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 00:10:05 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46648
G.Nhất
50553
G.Nhì
91127
89896
G.Ba
19045
52478
14684
22508
42742
99364
G.Tư
7344
9196
4057
2126
G.Năm
7170
3911
7311
5786
5717
9508
G.Sáu
799
364
197
G.Bảy
44
74
33
36

Thái Bình - 28/02/16

0123456789
7170
3911
7311
2742
0553
33
4684
9364
7344
364
44
74
9045
9896
9196
2126
5786
36
1127
4057
5717
197
2478
2508
9508
6648
799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
46409
G.Nhất
09365
G.Nhì
83587
60495
G.Ba
10119
65318
18477
01450
35611
50529
G.Tư
8982
7210
7508
1006
G.Năm
8175
4895
9439
9115
6404
5746
G.Sáu
721
820
044
G.Bảy
85
95
52
41

Nam Định - 27/02/16

0123456789
1450
7210
820
5611
721
41
8982
52
6404
044
9365
0495
8175
4895
9115
85
95
1006
5746
3587
8477
5318
7508
0119
0529
9439
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 8AV12AV13AV
33639
G.Nhất
08729
G.Nhì
11158
03828
G.Ba
60293
31717
32417
93984
30712
16759
G.Tư
0594
6880
7412
7009
G.Năm
8406
8603
9349
7098
1307
3539
G.Sáu
046
027
559
G.Bảy
64
29
30
94

Hải Phòng - 26/02/16

0123456789
6880
30
0712
7412
0293
8603
3984
0594
64
94
8406
046
1717
2417
1307
027
1158
3828
7098
8729
6759
7009
9349
3539
559
29
3639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
15452
G.Nhất
34726
G.Nhì
39382
02013
G.Ba
61966
08969
39836
80785
93623
51789
G.Tư
8895
7155
8526
5803
G.Năm
0555
3160
5530
5065
0750
8037
G.Sáu
220
879
175
G.Bảy
31
81
55
63

Hà Nội - 25/02/16

0123456789
3160
5530
0750
220
31
81
9382
5452
2013
3623
5803
63
0785
8895
7155
0555
5065
175
55
4726
1966
9836
8526
8037
8969
1789
879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
48676
G.Nhất
08632
G.Nhì
25779
87170
G.Ba
37900
12777
49344
97054
48537
91205
G.Tư
9399
3833
5671
5114
G.Năm
6501
7623
6965
8640
8242
3003
G.Sáu
208
844
192
G.Bảy
03
84
91
25

Bắc Ninh - 24/02/16

0123456789
7170
7900
8640
5671
6501
91
8632
8242
192
3833
7623
3003
03
9344
7054
5114
844
84
1205
6965
25
8676
2777
8537
208
5779
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 14AS10AS7AS
69465
G.Nhất
58460
G.Nhì
30119
59327
G.Ba
21003
67758
76935
04566
60144
61352
G.Tư
2041
5370
1004
6953
G.Năm
0001
1726
9157
5508
1189
1199
G.Sáu
513
998
464
G.Bảy
38
79
44
76

Quảng Ninh - 23/02/16

0123456789
8460
5370
2041
0001
1352
1003
6953
513
0144
1004
464
44
6935
9465
4566
1726
76
9327
9157
7758
5508
998
38
0119
1189
1199
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
33258
G.Nhất
33322
G.Nhì
18878
65613
G.Ba
04852
76828
74374
18657
64732
07206
G.Tư
9012
1700
3162
9991
G.Năm
3076
4934
1759
0084
0274
6665
G.Sáu
690
942
901
G.Bảy
08
15
37
93

Hà Nội - 22/02/16

0123456789
1700
690
9991
901
3322
4852
4732
9012
3162
942
5613
93
4374
4934
0084
0274
6665
15
7206
3076
8657
37
8878
6828
08
3258
1759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1