• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 12:47:24 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
49017
G.Nhất
44049
G.Nhì
33776
02417
G.Ba
44579
18423
20347
28500
40789
90974
G.Tư
9236
1333
4264
4399
G.Năm
4844
7611
9920
3758
8764
0761
G.Sáu
371
537
901
G.Bảy
35
17
67
93

Thái Bình - 27/12/15

0123456789
8500
9920
7611
0761
371
901
8423
1333
93
0974
4264
4844
8764
35
3776
9236
2417
0347
537
17
67
9017
3758
4049
4579
0789
4399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
23185
G.Nhất
37811
G.Nhì
13649
31946
G.Ba
46971
30480
69858
90260
98513
25104
G.Tư
3641
2314
8289
4914
G.Năm
8809
4452
7912
2962
7426
1860
G.Sáu
352
773
923
G.Bảy
90
19
43
59

Nam Định - 26/12/15

0123456789
0480
0260
1860
90
7811
6971
3641
4452
7912
2962
352
8513
773
923
43
5104
2314
4914
3185
1946
7426
9858
3649
8289
8809
19
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
85140
G.Nhất
35145
G.Nhì
39182
35399
G.Ba
78245
64431
15723
82532
37535
74935
G.Tư
5870
9022
4201
0178
G.Năm
2963
2315
0074
6788
9945
7202
G.Sáu
694
038
448
G.Bảy
06
79
37
96

Hải Phòng - 25/12/15

0123456789
5870
5140
4431
4201
9182
2532
9022
7202
5723
2963
0074
694
5145
8245
7535
4935
2315
9945
06
96
37
0178
6788
038
448
5399
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
62710
G.Nhất
58821
G.Nhì
26502
15619
G.Ba
29409
02463
67310
20878
06584
67822
G.Tư
9097
1732
7048
2001
G.Năm
2487
8617
1349
1490
2958
6964
G.Sáu
311
947
088
G.Bảy
11
00
14
65

Hà Nội - 24/12/15

0123456789
7310
1490
00
2710
8821
2001
311
11
6502
7822
1732
2463
6584
6964
14
65
9097
2487
8617
947
0878
7048
2958
088
5619
9409
1349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
01309
G.Nhất
01944
G.Nhì
05830
87076
G.Ba
01657
79828
69923
16919
36263
10991
G.Tư
4252
7439
0622
0877
G.Năm
0113
5049
0358
7072
0448
4091
G.Sáu
632
135
386
G.Bảy
78
91
69
57

Bắc Ninh - 23/12/15

0123456789
5830
0991
4091
91
4252
0622
7072
632
9923
6263
0113
1944
135
7076
386
1657
0877
57
9828
0358
0448
78
6919
7439
5049
69
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
37538
G.Nhất
08175
G.Nhì
64515
73993
G.Ba
48303
72345
67800
96577
53166
46030
G.Tư
3203
5850
3007
5894
G.Năm
7767
4214
4217
8701
5496
8449
G.Sáu
319
531
914
G.Bảy
54
46
10
20

Quảng Ninh - 22/12/15

0123456789
7800
6030
5850
10
20
8701
531
3993
8303
3203
5894
4214
914
54
8175
4515
2345
3166
5496
46
6577
3007
7767
4217
7538
8449
319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
07742
G.Nhất
12394
G.Nhì
83844
49411
G.Ba
12716
77250
02458
92281
81596
43122
G.Tư
4557
0480
9258
4080
G.Năm
8195
3026
9037
0516
3105
1096
G.Sáu
778
368
914
G.Bảy
46
12
39
71

Hà Nội - 21/12/15

0123456789
7250
0480
4080
9411
2281
71
3122
12
7742
2394
3844
914
8195
3105
2716
1596
3026
0516
1096
46
4557
9037
2458
9258
778
368
39

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1